Laveste anbud oppfylte sikkerhetskravene

Entreprenøren på veiprosjektet der ei bru kollapset i Trondheim, tok oppdraget for 188 millioner kroner mindre enn det konkurrenten krevde.

Bru Leangen fredag

To personer omkom da denne brua raste sammen under bygging på Leangen i Trondheim 8. mai.

Foto: Martin Hammervik

Entreprenøren Reinertsen fikk oppdraget av Statens vegvesen til en pris på 235 millioner kroner. NCC ville ha 423 millioner kroner for jobben, skriver nettstedet E24.

– Sikkerheten er helt klart satt høyt med gitte krav i kontrakten, og helt uavhengig av hvilken pris man har fått, sier prosjektleder Harald Johnsen i Statens vegvesen sier til NRK.

Prosjektlederen sier at vegvesenet hadde fire tildelingskriterier da kontrakten ble inngått høsten 2011. Disse var pris, finansieringskostnaden, leveringstidspunkt og håndtering av trafikken i anleggsperioden.

– Anlegget strekker seg langt utover den brua som kollapset. Vi la stor vekt på det å håndtere trafikken, å ha færrest mulig omlegginger og det å lede myke trafikanter på sikre måter rundt anlegget. Dette har med sikkerhet å gjøre.

Han sier at tilbudet fra Reinertsen var godt gjennomarbeidet og at det svarte til vegvesenets forespørsel.

– Innenfor det vi forventet

Han sier at anbudet fra Reinertsen var innenfor det de hadde forventet på forhånd, vegvesenet hadde anslått at prosjektet ville koste mellom 220 og 260 millioner kroner.

De mente at prisen fra konkurrenten var alt for høy i forhold til den jobben som skulle gjøres.

Ifølge Johnsen er det ikke vanlig med så store prisforskjeller under anbudskonkurranser, men han sier at det skjer.

– Tilbyderen med den høyeste prisen i denne tildelingen har vunnet en annen konkurranse i vårt prosjekt. Der var det også kun ett tilbud til som var svært mye høyere enn NCC, så det svinger fra gang til gang hvem som leverer høye og lave priser.

Veiprosjektet i Trondheim omfatter blant annet fem bruer, flere underganger og omgjøring av E6 til firefelts vei flere steder.

To mistet livet

To personer omkom da ei bru under bygging raste sammen på Leangen i Trondheim 8. mai.

I slutten av måneden la entreprenøren fram sin rapport om årsaken ulykken. Her går det fram at et for svakt midtreisverk mellom kjørefeltene var den utløsende årsaken.

Politiet i Sør-Trøndelag har tatt ut siktelse mot et stillasfirma etter ulykken.