Lavere straff for å skamslå elg

En dom fra tingretten på 120 dagers fengsel ble nylig redusert til 90 dager for en mann som prøvde å avlive en elg med en biljekk på Fosen i 2018. Han hadde truffet på en skadd elg på veien, og slo elgen flere ganger. Men dyret døde ikke, og ble funnet av viltnemnda neste dag. Frostating lagmannsrett la til grunn at den tiltalte ikke hadde hatt annen hensikt enn å avlive elgen.