Hopp til innhold

Lastebåt på grunn ved Sklinna

En lastebåt har grunnstøtt ved Sklinna fyr i Nord-Trøndelag, og redningsaksjon er underveis.

CSl Trimnes på skjær

'CSL Trimnes' på grunn utenfor Sklinna fyr.

Foto: Svein-Håkon Lorentsen / Privat

Lastebåten "CSL Trimnes" gikk på grunn ved Sklinna fyr i Leka kommune i Nord-Trøndelag rundt klokken to i natt.

Ingen skader ennå

Båten er 150 meter lang, og har en dødvekt på nesten 18.000 tonn.

– Båten ligger veldig stabilt på grunn, og det er ingen fare for lekkasjer akkurat nå, forteller Lars Erik Besseberg, operasjonsleder i politiet.

Det skal også legges ut oljelenser rundt båten, for å fange opp oljen hvis det skulle bli en lekkasje.

– Det skal gjøres ett forsøk på å få båten av skjæret rundt klokken 14, når tidevannet er på sitt høyeste.

Ifølge kystverket er det ingen last i båten, men den har 48 tonn tungolje og 90 tonn diesel ombord.

CSL Trimnes og fugler

'CSL Trimnes' står på skjær ved et naturreservat.

Foto: Svein-Håkon Lorentsen / Privat

Mannskap på 19

– Det er 19 mann ombord i båten, og alle skal ha det bra, forteller Besseberg.

Det er heller ikke noe som tyder på at det er personskader eller skader på fartøyet.

De skal ikke være noen tegn til mulig forurensningsskade, og Kystverket har overtatt den videre tilsynet med båten, ifølge NTB

–Tør ikke tenke på lekkasje

Seniorforskeren Svein-Håkon Lorentsen ved Norsk Institutt for naturforskning er stasjonert i naturreservatet på Sklinna. Sklinna også en viktig fuglekoloni i Trøndelag.

– Det ser ut som om båten står svært støtt der ute.

Lorentsen følger selv med på redningsaksjonen.

Redningsskøyta prøver å holde langsiden på båten unna skjærene. Hvis det blir hull der, kan det bli lekkasje.

Ifølge Lorentsen kan dette bli katastrofalt.

–Jeg tør ikke tenke på hva som skjer hvis det skulle bli lekkasje. Vi har mange tusen sjøfugler her ute, blant annet rundt tusen lomvi som er på rødlista.

NRK.no kommer med mer