Laserkontroll Kroppanmarka

UP har gjennomført en laserkontroll i 40-sonen ved Fossestuvegen i Trondheim. 15 bilister må betale forenkla forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 60 km/t.