Blir landets største vindkraftkommune

Etter det NRK har grunn til å tro gir Norges Vassdrags- og Energidirektorat konsesjon til landets største vindmøllepark i Roan i Sør-Trøndelag.

Vindmøller Bessakerfjellet

Vindmøllene på Bessakerfjellet i Roan får selskap av 100 nye løpet av de nærmeste åra.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Konsesjonen skal dreie seg om 100 nye vindmøller i tillegg til de 20 som allerede er i produksjon på Bessakerfjellet.

Store protester

- Dette tyder på at NVE ikke har gjort jobben sin og sett på helheten, sier en av motstanderne, tidligere ordfører Oddvar Dahl.

Han er overrasket og garanterer for at saken kommer til å bli anket.

- Det sier seg selv med all den motstanden det er i befolkninga, sier Dahl.

Inngrepskonflikt

Natur og ungdom har sett på behandlnga av planlagte vindparker og de mener satsinga i Roan må halveres.

– Det er den delen som dreier seg om Haraheia som ikke må bygges ut. Det blir for store konflikter med rødlistede arter og naturtyper som er verneverdige. Som for eksempel kystgranskog der Norge har et internasjonalt ansvar, sier nestleder i Natur og ungdom, Silje Lundberg.

Dette betyr i såfall omtrent en halvering av prosjektet.

Betydelige inntekter

Vindmøller i Roan

Roan kommune i Sør-Trøndelag får Norges største vindmøllepark.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Vindmøllene skal produsere nok kraft til å forsyne oppimot 30.000 husstander. Skatteinntektene til kommunen blir rundt 20 millioner kroner årlig i eiendomsskatt.

- Dette vil også gi arbeidsplasser både i anleggsperioden og etterpå, sier en meget fornøyd ordfører, Albert Larsen (H).

Han er en svoren tilhenger av vindmøllene og mener de er estetisk fine, både de som allerede er på plass og alle som etter planen kommer til å bli bygd i løpet av de nærmeste åra.

Gir handlingsrom

Han er ikke i tvil om at kommunen kommer til å vokse på dette.

- Det er mange ting vi kan vurdere som vi ikke har hatt penger til tidligere, som for eksempel idrettshall og bedre veger, sier Larsen.

Det er Sarepta Energi skal stå for utbygginga. Etter det NRK erfarer blir konsesjonen gitt til Roan torsdag.

Vindkraftpark, Roan