Landets mest åpne kommune

Ørland er landets mest åpne kommune, det viser åpenhetsindeksen for 2018 som er utarbeida av pressens offentlighetsutvalg. Undersøkelsen baserer seg dels på hvordan et innsynskrav blir håndtert, dels på tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider og dels på et spørreskjema til kommunene selv.