Hopp til innhold

Landets første politikontakter på plass

Kommunene som mister lensmannskontoret får nå en politikontakt, og Malvik kommune i Sør-Trøndelag er først ute.

Maren Kristine Johansen, Tonje Aas og ordfører Ingrid Aune

Maren Kristine Johansen og Tonje Aas er landets første politikontakter. Her sammen med ordfører i Malvik, Ingrid Aune.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Flere lensmannskontorer blir lagt ned i den nye politireformen, men blir til gjengjeld erstattet med politikontakter.

– Det vil bli færre lensmannskontorer, men i gjengjeld vil de kommunene få politikontakter som skal være bindeleddet mellom kommune og politi, sier landets første politikontakt i Malvik kommune, Tonje Aas.

Det skal være krav om minst en politikontakt i hver kommune, men i Malvik har de allerede fått to: Tonje Aas og Maren Kristine Johansen.

– Når vi er to så får vi gjort mye mer av det forebyggende arbeidet, spesielt når vi jobber oppsøkende ute, sier Johansen.

– Kommunen får mulighet til å påvirke

Politikontakter er et prøveprosjekt og skal sørge for bedre tilstedeværelse av politi i kommunene.

Politimester Håkon Skulstad

Prosjektleder for politikontaktene Håkon Skulstad, forteller at kommunene vil ha større påvirkningskraft på politiets tjenestetilbud.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Hver kommune skal ha en politikontakt som fast hører til den kommunen, som kjenner kommunen og kommunen skal kjenne vedkommende, sier prosjektleder for politikontaktene, Håkon Skulstad.

Mange har vært kritisk til at lensmannskontorene forsvinner, men Skulstad mener politikontaktene vil fungere bra for kommunene.

– Det som blir annerledes er at kommunene i større grad får mulighet til å påvirke det tjenestetilbudet som politiet skal gi, sier Skulstad.

– De får komme inn og gi uttrykk for hva de mener er viktig for å skape trygghet hos dem. Slik kan de påvirke hvordan politiet legger opp sin jobb, både med tanke på forebygging, og med vakt og patruljetjeneste.

– Bra for ungdom

Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, var ikke glad for at lensmannskontoret i kommunen ble lagt ned, men har allikevel valgt å se positivt på saken.

Ingrid Aune

Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, tror politikontaktene vil være spesielt positivt for ungdom i kommunen.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Vi skjønte at det ikke var noen vei tilbake, at regjeringa hadde bestemt seg. Da tenkte jeg hvorfor kan vi ikke da være konstruktiv og se om vi kan få til det beste for Malviks innbyggere? sier hun.

Nå har kommunen fått to politikontakter.

– Det er jeg veldig fornøyd med, for da kan vi jobbe mer med forebyggende arbeid i Malvik kommune, sier Aune.

Aune tror politikontaktene vil være spesielt positivt for ungdom i kommunen.

– De vil kjenne igjen Tonje og Maren i hverdagen sin, og det betyr noe, særlig for ungdommen vår, som skal ha noen trygge voksne politimennesker i nærområdet sitt hvis det skulle være noe.