Bålbrenning i protest mot jordbruksmeldinga

I dag tente trønderske bønder bål i protest mot jordbruksmeldinga. Landbruksministeren svarte med å karakterisere aksjonen som ubalansert og historieløs.

Bondebål på torget i Steinkjer

Ikke noe digert bål på torget i Steinkjer i dag. Men et bål for å markere bøndenes misnøye med jordbruksmeldinga.

Foto: Tariq Alisubh

Asbjørn Helland, leder i Nord-Trøndelag Bondelag var blant bøndene ved bålet på torget i Steinkjer.

– Vi ønsker med dette å fortelle at årets jordbruksmelding ikke innfrir forventningene som er knytta til framtidig matproduksjon. Derfor markerer vi over hele landet i dag.

Asbjørn Helland

– Vi mener at jordbruksmeldinga ikke innfrir de forventningene som er knytta til framtidig matproduksjon. Derfor markerer vi på torget i Steinkjer i dag, sier leder for Nord-Trøndelag Bondelag, Asbjørn Helland.

Foto: Tariq Alisubh

Ønsker rein mat

Mange mener innholdet i jordbruksmeldinga vil bety svært store utfordringer for mange bønder. Meldinga blir mat for Stortingets representanter før påske, og dagens aksjon er adressert til dem som skal gjøre vedtaket.

– Vi vil vise politikerne at denne saken er viktig for norske bønder. Norge skal i framtida skal ha en matproduksjon som er i tråd med intensjonen Stortinget har satt, sier Helland.

– Det betyr at maten skal være rein og bærekraftig, og at den skal komme fra et aktivt landbruk over hele landet, understreker han.

På Tyholt i Trondheim samlet sørtrønderske bønder seg til bålbrenning i dag. Tørr ved, samt jordbruksmeldinga nøret godt oppunder protestbålet.

På Tyholt i Trondheim samlet sørtrønderske bønder seg til båltenning i dag.

Statsråden lite begeistret

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener bålbrenninga i dag er både ubalansert og historieløs. Han synes bøndene overdriver.

– Det er helt fair å være uenig i enkeltforslag, men når det legges opp til vardebrenning, er det historieløst, sier Dale til NTB.

Landbruksminister Jon Georg Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale synes bøndene overdrev i dagens aksjon.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Statsråden oppfordret norske bønder til «å reflektere et halvt minutt» før de satte fyr på bålet, og viser til at inntektsutviklingen er god sammenlignet med andre grupper, og ikke minst yrkesfeller i andre land.

– Jordbruksmeldingen viderefører avtalesystemet, tollvernet, distriktstilskuddene og inntektsmålene, og har som mål å bidra til økt produksjon og et landbruk i hele landet. Hva skal norske bønder sette fyr på hvis det virkelig skulle dra seg til en gang?

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag mener på sin side at jordbruksmeldingen bidrar til økt liberalisering og utfordrer mangfoldet i næringa.