Ønsker å få bukt med islegger-vogntog

Sjømatbransjen kan komme til å stille strengere krav til sine transportører for å stoppe islegger-vogntog.

Lastebileierforbundet og Statens vegvesen mener avrenning fra isen som smelter inne i vogntog skaper farlige situasjoner og speilglatte veier. Nå vil de ha tette tilhengere for å øke sikkerheten.

Smeltevatn fra laksevogntog islegger vintervegene i Trøndelag, noe som kan skape livsfarlige strekninger på laksevegene inn fra kysten og til de store hovedvegene. Her fra fylkesveg 714

Daglig kjører over hundre vogntog fulle av laks fra Frøya og Hitra langs fylkesvei 714 sørvest i Trøndelag.

Laksen er pakka i is, og når isen smelter renner vatnet rett ut i vegbanen, som på denne årstida fryser.

Både Lastebileierforbundet og Statens Vegvesen er bekymra for problemet.

Resultatet etter de isleggende vogntogene er nemlig ofte livfarlige kjøreforhold for andre bilister.

Politikerne har visst om problemet

Karin Bjørkhaug er leder for de politikerne som har ansvar for vegenes standard sør i Trøndelag. Hun leder Komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune, fra nyttår Trøndelag fylkeskommune.

Bjørkhaug sier hun og de politiske kollegene hennes som har ansvar for denne politikkbiten, er kjent med problemet, men at det er vanskelig å få gjort noe med situasjonen.

Vanskelig å foruse eksakt hvor glatta oppstår

Glatt veg på ellers tørr vegbane er vanskelig. Vi prøver å sikre vegene, men det er vanskelig å forutse hvor du kan oppleve dette, og det er en usikkerhet som er utfordrende.

Vogntog på fylkesvei 714

I dag strør og vedlikeholder samfunnet laksevegen 714 i Trøndelag for betydelige beløp, for å bøte på risikoen islegger-vogntogene som trafikkerer strekningen utgjør.

Bjørkhaug sier politikerne trenger å vite mer om hva som skjer, og hvor stort problemet er.

Foreslår mer penger til å fjerne isen

Poltikerne er i første omgang opptatt av å fjerne problemet når det først er der.

Karin Bjørkhaug (Krf)

Karin Bjørkhaug er leder for veg-politikerne i Komitee for infrastruktur i Sør-Trøndelag.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK
Øyvind Andre Haram

Øyvind Andre Haram er informasjonssjef i Sjømat Norge.

Foto: NRK

– Vi har et forsterket vedlikehold på noen steder med ekstra brøyting og strøing.

– Men vogntogene går jo hele tiden og renner det tint is på veien, fryser det til. Og dette klarer vi ikke å følge opp med ekstra vedlikehold, sier Bjørkhaug til NRK.

All trafikk må være trygg og sikker

– Det eg tenker først og fremst er at all trafikk som går med sjømat ombord i lasten må vere trygg og sikker.

– Og der har vi en lang tradisjon for å samarbeide med transportbransjen, og det skal vi fortsette med, sier Øyvin Andrè Haram, informasjonssjef i Sjømat Norge.

– Er det aktuelt for dere som bransje å stille krav til tranportørene om at det ikke skal være avrenning fra bilene?

– Det er heilt klart at vi må sjå på om dette er eit alvorlig problem. Og er det årsak til at bilar hamnar utfor vegen - hvis vi har klar og tydelig dokumentasjon på at det er det, må vi sette oss ned saman med transportbransjen og sjå på kordan vi kan løyse problemet på best muleg måte, sier Haram.

Også fylkespolitikeren sier det er behov for en dialog med næringa. Hun vil ha belyst alle sider etter faresignalene som nå har kommet.

– Nå trenger vi at spørsmålet løftes opp på nasjonalt nivå og at vi får reguleringer som hindrer at dette fortsetter å skje, sier Karin Bjørkhaug.