Normal

Lakselusa til Stortinget

Miljøpartiet de Grønne krever at noe blir gjort for å senke forekomsten av lus på oppdrettslaksen. I høst tar de saken til Stortinget.

Oppdrettslaks

Får en ikke kontroll på lakselusen kan flere elver stå i fare. Nå krever Miljøpartiet de Grønne handling.

Foto: Lunde, Bjørn Erik Rygg / VG

Miljøpartiet de Grønne er strekt kritisk til Fiskeriministeren og oppdrettsnæringens håndtering av lakselus-situasjonen. De vil foreslå en rekke konkrete tiltak fra høsten av, og kreve at Stortinget griper inn om ikke Regjeringen tar grep.

– Regjeringen må ta konsekvensen av den dramatiske utviklingen vi ser nå. Ingen næring kan drives på bekostning av naturen, sier stortingsrepresentant for Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson til NRK.

Strengere krav

Leder og stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne.

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Hansson mener det må kreves mye lavere lusetall for hele næringen enn det vi ser i dag. Han trekker frem det nye forslaget hvor oppdrettere som ønsker, kan kjøpe seg fem prosent vekst mot at de senker antall lakselus per fisk, som eksempel på at det er mulig å øke kravene.

– Dette kravet burde gjelde for hele næringen, alle oppdrettere må senke antall lus i merdene sine, sier Hansson.

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Are Kvistad, er ikke enig i at å senke tillatt lusemengde for alle, er gjennomførbart.

– Det er strenge vilkår, og det er mange som ikke kjøper seg vekst nettopp fordi de ser at dette kan være krevende og vanskelig å gjennomføre, sier Kvistad til NRK.

Bekymring

Hansson mener oppdrettsnæringen ikke tar situasjonen alvorlig, og legger ikke skjul på at han er lei.

– Oppdrettsnæringen må slutte å gjenta at de har kontroll, når de åpenbart ikke har det. På kort sikt kan det sikkert virke økonomisk gunstig å bagatellisere problemet, men på lang sikt vil det få katastrofale konsekvenser, understreker stortingsrepresentanten.

Kvistad i NHL er dypt uenig i at situasjonen er utenfor kontroll, men sier han forstår Hanssons bekymring.

– Luse-situasjonen tas på største alvor, og vi i næringen jobber hele tiden med å utvikle nye metoder for kvitte oss med den, sier Kvistad.

Vil vekk fra medisin

Are Kvistad

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Are Kvistad.

Foto: FHL, pressefoto

Kvistad poengterer at også næringen er kritisk til en del av forvaltningen. Han trekker frem pålagt avlusning som problematisk, fordi stadig bruk av medikamenter fører til medisinresistens.

– Det er ikke alle som har behov for avlusning, men som i perioder blir tvunget til å ta i bruk medikamenter, noe som er veldig lite gunstig på lang sikt, sier han.

Næringen er opptatt av å finne alternative behandlingsmåter. Noe de ser har god effekt er såkalte luseskjørt, som trekkes på utsiden av merdene og skal hindre lusen i å komme inn.

Siden lusen kun lever i saltvann, er også spyling med ferskvann effektivt.

Krever handling

Hansson mener situasjonen ikke kan fortsette slik som i dag.

– Det blir helt feil at de som ikke klarer de nye, strenge kravene ikke merker noen konsekvenser når situasjonen er så prekær som den er. Noe må skje, sier Hansson.

Kvistad presiserer at han ikke har noe ønske om å bagatellisere situasjonen.

– Totalt sett har lus i anleggene gått ned jevnt og trutt de siste årene, selv om volumet har økt. Vi hadde håpet på et bedre resultat i år, men jevnt over høye temperaturer i havet har gjort situasjonen utfordrende, avslutter han.