Lakselus en utfordring for Salmar

Kostnader med lakselus førte til lavere inntekter for oppdrettsgiganten Salmar i fjerde kvartal i fjor.

Laks i møre hos SalMar på Frøya

Salmar leverte et godt resultat for fjerde kvartal, men kostnader med lakselus fører til lavere inntekter. På bildet laks i mærene hos Salmar på Frøya.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Salmars resultat etter skatt endte på 386,9 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor mot 290,1 millioner kroner i fjerde kvartal i 2014.

Høye kostnader med lakselus

Lakselusa er en utfordring for Salmar og bidro til høye kostnader i fjerde kvartal. Gode priser på laks og en svak krone gjør at selskapet likevel får et sterkt resultat.

– Den biologiske situasjonen i Midt-Norge var utfordrende også i fjerde kvartal og har påvirket kostnadene negativt. Spesielt gjelder dette kostnader knyttet til å holde antall lakselus nede på et forskriftsmessig lavt nivå. I tillegg har man etter egne vurderinger valgt å slakte fisk tidligere enn planlagt som følge av høyt lusenivå. Dette har resultert i lavere snittvekt, høyere produksjonskostnader pr. kilo og lavere realiserte priser, skriver Salmar i sin kvartalsrapport.

Konsernets samlede driftsinntekter for 2015 ble på 7,362 millioner kroner, mot 7,185 millioner i 2014.

Tilfreds med resultatet

Leif Inge Nordhammer

Konsernsjef i Salmar, Leif Inge Nordhammer, er fornøyd med resultatet for fjerde kvartal selv om kostnader knyttet til lakselus påvirker resultatet.

Foto: NRK

Utbredelsen av lakselus er størst ved oppdrettsanleggene i Midt-Norge.

– Situasjonen for Salmars oppdrettsvirksomheter i Midt-Norge er fremdeles utfordrende. I Nord-Norge er det en tilfredsstillende biologisk situasjon, og sammen med god drift bidro dette til et sterkt resultat for kvartalet, skriver selskapet.

– De operasjonelle utfordringene vedvarte i fjerde kvartal, og kostnader knyttet til håndtering av den biologiske situasjonen påvirker inntjeningen og driftseffektiviteten negativt. Gunstig prisutvikling målt i norske kroner bidrar til tilfredsstillende resultater for året sett under ett, og styret foreslår et utbytte på 10 kroner per aksje for 2015, sier konsernsjef i Salmar, Leif Inge Nordhammer.

Fjerde kvartal i fjor slaktet Salmar-konsernet 38 100 tonn laks, mot 35 400 tonn i foregående kvartal og 41 700 tonn i fjerde kvartal 2014.