Laksefisket reduseres kraftig

Lite smålaks og store mengder lakselus gjør at fylkesmennene ønsker kraftige reduksjoner i laksefisket.

Laksefiske
Foto: Thomas Nikolai Bleikeli / NRK

I forslaget som fylkesmennene nå har sendt ut på høring foreslås det både reduksjon i kvoter og større tidsbegrensinger i fisket.

Verdalselva fredes

Bakgrunnen er mindre laks i elvene i tillegg til store forekomster av lakselus blant villaksen.

- Det mest ekstreme tiltaket er at vi foreslår totalfredning av laksen i Verdalselva. Bakgrunnen er at gytemålene er svært lave og antallet lakseunger er langt under hva som trengs for å fylle opp elva, sier fiskeforvalter Anton Rikstad til NRK Trøndelag.

For elvene i Nord-Trøndelag foreslår fylkesmannen blant annet at fisket i Stjørdalselva kortes inn med 15 dager. I Levangerelva anbefales det at fisket innskrenkes med én måned.

I tillegg blir det økte restriksjoner blant annet i Årgårdsvassdraget, Oksdøla, Bogna, Aursunda, Kongsmoelva.

I Namsen blir det derimot ikke de store endringene. I enkelte deler av vassdraget blir fisket redusert med 15 dager på slutten av sesongen.

Redusert døgnkvote

Også i det sør-trønderske vassdragene foreslår fylkesmannen kraftige kutt i laksefisket. Døgnkvoten halveres til kun én fisk i døgnet. I tillegg blir det vesentlige tidsbegrensninger i en rekke elver.

- Det vi foreslår er kraftige begrensninger i fisket. Én fisk er minimums døgnkvote og det er et betydelig innslag av føre-var-sikring i dette forslaget, sier fiskeforvalter Ingvar Korsen.

Fylkesmannen foreslår å innføre fem ulike kategorier for fisketid.

Gaula, Orkla, Nideleven og Tekstdalselva er de enste vassdragene som får full fisketid fra 1. juni til 31. august.

Åelva, Vigda, Børsaelva, Steindalselva, Homla blir det kun tilltatt med fiske fra 1. juni til 15. august.

Skauga, Nordalselva, Nordelva foreslår fylkesmannen at fiske skal tillates i perioden 1. juni og til 31. juli.

I løpet av kort tid skal også Direktoratet for naturforvaltning komme med sitt forslag til begrensinger i sjøfisket av laks. Etter det NRK Trøndelag erfarer vurderer direktoratet å totalfrede de indre delene av Trondheimsfjorden for laksefiske.