Hopp til innhold

Venter fortsatt på lønnsoppgjøret fire måneder etter at streiken ble avbrutt

Lærerne vet fortsatt ikke om fjorårets streik fører til økt lønn. Nå risikerer de å være i gang med et nytt lønnsoppgjør før pengene fra det forrige er utbetalt.

Lærere hjelper elever som sitter ved pultene sine i klasserommet.

VENTER PÅ LØNN: Eivind Ludvigsen-Overrein underviser som før, men vet ikke hva han har i lønn. Lønnsoppgjøret er ikke i havn etter lærerstreiken.

Foto: Randi Wilsgård / NRK

– Man merker som alle andre at prisene stiger. Det hadde vært greit å få et lønnsoppgjør.

Det sier Eivind Ludvigsen-Overrein, lærer ved Egge ungdomsskole i Steinkjer.

Han er ikke den eneste som gjerne skulle visst hvor mye penger han har å rutte med.

Lærere organisert i Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag venter alle på at lønnsoppgjøret for fjoråret blir klart.

Stolt lærere sammen med elever i klasserommet.

Eivind Ludvigsen-Overrein er stolt av jobben sin som lærer.

Foto: Randi Wilsgård / NRK

Tvungen lønnsnemnd

Den langvarige lærerstreiken ble avslutta 27. september i fjor. Regjeringa grep inn med tvungen lønnsnemnd.

Argumentasjonen var at streiken hadde alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, blant anna for elevenes psykisk helse.

Les også: Tvungen lønnsnemnd i lærarstreiken: – Utfordrar streikeretten til lærarane

TVUNGEN LØNNSNEMND i lærerstreiken : Steffen Handal, Marte Mjøs Persen, Helle Christin Nyhuus og Tor Arne Gangstø utanfor Arbeidsdepartementet.
TVUNGEN LØNNSNEMND i lærerstreiken : Steffen Handal, Marte Mjøs Persen, Helle Christin Nyhuus og Tor Arne Gangstø utanfor Arbeidsdepartementet.

Fordi partene i konflikten ikke kom til enighet på normalt vis er det Rikslønnsnemnda som skal avgjøre hva lærerne får i lønnstillegg. Nemnda skal også bestemme hvilken dato de får tilleggene fra.

Men for at de kan starte arbeidet må de få myndighet til det fra Stortinget. Det fikk de etter behandling den 29. november.

Les også: SV og Rødt nekter å godta at regjeringen tvang lærerne tilbake på jobb

Appell til streikende lærere på Sam Eydes plass i Arendal sentrum.
Appell til streikende lærere på Sam Eydes plass i Arendal sentrum.

Ting tar tid

– Det føles veldig unødvendig at det skal gå fem måneder før man får avklart et lønnsoppgjør etter at streiken er avslutta, sier Ludvigsen-Overrein.

Ungdomsskolelæreren, som også er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, sier dette jevnlig er tema på lærerværelset.

I tillegg til frustrasjon over at lønnsoppgjøret tar lang tid, så får han også reaksjoner på at det ble brukt tvungen lønnsnemnd.

Han tror etterbetalinga kommer først i april, og sier det er spesielt at det skjer etter at et nytt lønnsoppgjør er i gang.

Les også: Raser etter tvungen lønnsnemnd: Lærere melder seg ut av Ap

Christoffer Hansen, Charlottenlund ungdomsskole
Christoffer Hansen, Charlottenlund ungdomsskole

Skjønner det er en belastning

Men fjorårets lønnsoppgjør nærmer seg en løsning. 13. februar behandles saken av Rikslønnsnemnda.

– Vi er nå veldig klare for å ta denne saken til behandling og få avslutta dette. Det har vært en veldig lang prosess for lærerne og vi skjønner at det har vært en belastning.

Det sier Liv Synnøve Taraldsrud som leder Rikslønnsnemnda.

Sorenskriver i Buskerud tingrett Liv Synnøve Taraldrud ser positive og negative sider ved reformen, men vil selv ikke si hva hun mener om den.

Liv Synnøve Taraldsrud, leder i Rikslønnsnemnda, skjønner at lang ventetid har vært en belastning for lærerne.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Hun forteller at det foregår en skriftlig behandling før de har et muntlig møte i nemnda i februar.

– Det er viktig med en betryggende og forsvarlig saksbehandling.

Hun tror alle de tre lærerorganisasjonene vil få et svar ei ukes tid etter møtet 13. februar.

Berører også barnehageansatte

I Malmen barnehage i Malm møter vi Tone Lindstrøm. Hun er pedagogisk leder og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og har heller ikke fått lønnsoppgjør for 2022.

Hun har forståelse for regelverket, men synes ikke det er greit å vente så lenge.

Lindstrøm tror heller ikke at mannen i gata vet at lønnsoppgjøret ikke er i havn for en del barnehageansatte.

Hun håper nå at Rikslønnsnemnda bestemmer at lønnstillegg skal gjelde fra 1. mai og ikke fra streikeslutt 27. september.

Tone Lindstrøm, pedagogisk leder i Malmen barnehage, sammen med tre barn ved en vanndam på barnas lekeområde.

Tone Lindstrøm, pedagogisk leder i Malmen barnehage, leker med barna mens hun venter på lønnsoppgjøret.

Foto: Randi Wilsgård / NRK

Økt fokus på læreryrket

Lærer og tillitsvalgt Eivind Ludvigsen-Overrein mener streiken har ført til økt fokus på jobben lærerne gjør.

– Det er mange som har sett viktigheten av jobben vår. Det er kanskje den største seieren i streiken.

Streikende lærere med bannere stiller opp for å gå i tog. Steinkjer 29. august 2022.

Eivind Ludvigsen-Overrein går først i toget med streikende lærere i forbindelse med markering i Steinkjer 29. august 2022.

Foto: Randi Wilsgård / NRK