Lærer fradømt jobben i Nord-Trøndelag

En lærer ved en skole i Nord-Trøndelag er oppsagt etter å ha blitt dømt for trakassering mot elever.

Norges lover tingrett

Lagmannsretten slår fast at oppsigelsen av læreren er saklig begrunnet.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

En lærer som arbeidet ved en skole i Nord-Trøndelag, fikk i går forkynt dommen om oppsigelse.

Bakgrunnen for saken er en lærer som i stor grad har spilt på elevenes samvittighet, skyldfølelse og frykt. Helt siden slutten av første ansettelsesår har læreren vært i konflikt med kolleger.

Lagmannsrettens flertall slår fast at oppsigelsen av læreren var saklig begrunnet og derfor gyldig, skriver Adresseavisen.

Startet i 2013

Saken ble formelt tatt opp med personalavdelingen i kommunen i 2013.

– Da hadde jeg gjentatte ganger hørt lærers side av konfliktsakene og gitt veiledning uten å ha sett endring i atferd. Bedriftshelsetjeneste og psykolog ble brakt inn, forteller rektor ved skolen til adressa.

Han så videre ingen vei utenom oppsigelse.

Læreren ble oppsagt i 2015, men tingretten kjente oppsigelsen ugyldig i mai 2016. Tingretten dømte etter arbeidsmiljøloven.

Rektor forteller at i den første dommen var det kun tatt hensyn til lærers rettigheter. Nå anvendte de opplæringsloven om at alle elever i Norge har rett til et godt psykososialt miljø, altså å ha det bra på skolen.

Skuffet

Karl Inge Rotmo er lærerens prosessfullmektig.

– Min klient er skuffet over at lagmannsretten kom til det helt motsatte utfallet av hva tingretten gjorde, forteller han til adressa.

Sammen med advokaten overveies det nå hva den oppsagte læreren vil gjøre videre.

– En pilot som ikke er skikket til å fly, slipper ikke inn i cockpit. Det er ikke, og skal ikke være, opplagt at en lærer skal fortsette å jobbe i et klasserom livet ut, dersom vedkommende ikke er skikket til å gjøre jobben sin, sier rektoren ved skolen.