NRK Meny
Normal

Lær om villblomstene på nett

– Fra nå av og ut august er den perfekte tida til å lete etter blomster på, sier forsker Knut Anders Hovstad til NRK. Den nye digitale versjonen av Bondens kulturmarksflora skal hjelpe folk med å identifisere blomster ute i naturen i sommer.

Velvang
Foto: Ragnhild Melbye

Ved å søke seg fram i bondens kulturmarkflora på nett kan folk få hjelp til å finne navnet til de ulike artene som finnes i regionen. I et samarbeid med artsdatabanken er beskrivelser av 100 planter gjort tilgjengelig for alle på nett. Målet er at folk skal få hjelp til å finne navn og informasjon om ulike arter.

– På slike områder som tidligere var knyttet til jordbruksdrift finnes mange forskjellige arter på et lite areal. Det kan finnes opp til 40 arter på en kvadratmeter. Det er så mye å se på, sier Knut Hovstad til NRK.

Han er forskningsleder for Bioforsk Midt-Norge på Kvithamar og jobber på avdelingen for grovfor og kulturlandskap. Det var denne avdelingen som lagde felthåndboka om kulturmarksplanter i 2008. At den nå kommer på nett tror forskeren kan få flere til å utforske artsrike områder.

– Hvis du skal bli god på dette må du ha blikket for det, men det får du etterhvert som du er ute i naturen, sier han.

Knut Anders Hovstad
Foto: Ragnhild Melbye

Forvekslignshjelp

På nett kan det søkes på både blomstenavn og plantefarge i databasen.Ved hjelp av en oversikt som beskriver plantenes størrelse, type blomst og blad kan man lete seg fram til den blomsten man har funnet. Voksestedet til de ulike plantene er beskrevet for å hjelpe til med identifiseringen. Det er også en liste over hvilke arter i kulturlandskap som lett kan forveksles med hverandre.

– Floraen er ikke en komplett oversikt over alle arter i kulturmark i Midt-Norge, men et utvalg av 100 vanlige og litt mer sjeldne arter. Det burde være overkommelig for alle som er interesserte i planter å artsbestemme disse, sier forsker Bolette Bele ved Bioforsks avdeling på Kvithamar, Stjørdal.

Hun er forfatter av Bondens Kulturmarksflora. I samarbeid med artsdatanken har Bioforsk gjort informasjonen tilgjengelig for alle i Arter på nett. Det er en stor database med tekst, bilder, film og annen aktuell informasjon om arter og artsgrupper.

Mange blomster i veikanten

– Hvis folk skal ut og se, så bør de finne litt tørre plasser. Gjerne sørvendte skråninger eller i veikantene, sier Hovstad.

På Velvangen ved Stjørdalen peker han ut ulike arter som folk kan lete etter når de er ute. Det er spesielt en vanlig art som han liker godt.

– Tveskjeggveronika har blålilla blomster. Den er liten, rundt 10-20 centimeter høy, og har litt få greiner i toppen, forteller han entusiastisk.

Navnet har planten fått fordi den har to spor med skjegg nedover greinen og finnes mange plasser i Midt-Norge.