La bort telefonene – bedret skolemiljøet

Ørland ungdomsskole forbyr elevene å bruke mobiltelefon i skoletiden. Det har ført til mer sosialt samvær og aktiviteter blant elevene.

Mann er på twitter. Mobiltelefon. Peker. Iphone.

Ørland ungdomsskole la ned forbud mot bruk av mobiltelefon i skoletiden. Det ga positive ringvirkninger.

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

I en stor undersøkelse blant elever i ungdomsskolen og den videregående skolen, oppgir nesten hver tredje elev i Ørland kommune at de er ensomme og har depressive sinnsstemninger .

Kikket på telefonene

Rektor ved Ørland ungdomsskole, Arild Kotte, tror mange isolerer seg fysisk, og lever livene sine gjennom sosiale medier. Og han mener mobiltelefonen er synderen.

– Ja, bruken av mobiltelefoner i skolene har tatt helt av. Sånn kan vi ikke ha det. I friminuttene på skolen vår satt stort sett alle de 204 elevene langs veggene og i trappene og kikket på sin egen telefon. De snakket ikke sammen og de så ikke hverandre i øynene. Da innførte vi et forbud, et såkalt mobilhotell, sier Kotte.

Og forbudet mot mobiltelefoner fikk nesten en øyeblikkelig positiv virkning på elevene ved ungdomsskolen.

– Ja, jeg støtter et forbud. Nå er vi ute og leker i friminuttene og det er mye mer morsomt, sier en av elevene til NRK.

En forandring

Men elevrådsleder Peik Elias Røstad ved Ørland ungdomsskole innrømmer at overgangen ikke bare bare enkel, selv om han ser fordelene med det.

– For oss i tiende klasse som har gått her i to år uten forbud, ble det jo en forandring. Vi er blitt mer sosiale, og det har skjedd en stor forandring. Vi snakker mer sammen, og alt er blitt bedre, sier Røstad.

Rektor Arild Kotte er glad han la ned forbud mot å bruke mobiltelefonen i skoletiden.

– Den ene dagen var det helt stille på skole. Den neste var det veldig mye bråk, men på en positiv måte. Elevene danset og sang bursdagssanger på egne initiativ, og de ser hverandre mer i øynene enn før, sier rektoren til NRK.

Ørland ungdomsskole

Elevene ved Ørland ungdomsskole mener mobilforbudet så langt har vært positivt.

Foto: Ståle Ytterhus / NRK