Hopp til innhold

Snart kan pilegrimer gå langs kysten

En ny pilegrimsled skal opprettes langs kysten fra Rogaland til Trondheim. Kysten var pilegrimenes første vei til Nidaros.

Drage ved Stad

Drage ved Stad

Foto: Arlen Bidne/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Arbeidet med å merke en Kystpilegrimsled pågår flere steder langs kysten mellom Rogaland og Trondheim.

Kom sjøveien

Ferdselsveien for pilegrimer langs kysten til Nidaros er beskrevet helt tilbake til år 1070. Det var Adam av Bremen som skrev om pilegrimsferdene til Nidaros sjøveien fra Danmark.

– Det er helt klart de første pilegrimene kom med båt, forteller Berit Lånke, direktør ved Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim.

Hun sier kysten var den første og viktigste veien for pilegrimene.

Fem kystfylker fra Rogaland til Sør-Trøndelag og fire bispedømmeråd samarbeider med Nasjonale Pilegrimssenter i Trondheim om Kystpilegrimsleden. Også Riksantikvaren støtter arbeidet.

Målet er å etablere leden som en sammenhengende reiserute fra Rogaland til Trondheim, og bruke den samme sjøveien som pilegrimer i middelalderen.

Leden lanseres neste år

Pilegrimsleden skal ta utgangspunkt i kulturminner og hellige steder langs kysten. Målet til prosjektgruppa er å lansere Kystpilegrimsleden neste år.

Nå er arbeidet i gang med å merke leden flere steder langs kysten. Mulige stoppesteder diskuteres.

- Det er mye som er klart allerede. Så må man bli enige om hvordan Kystpilegrimsleden merkes, og det må lages kartanvisninger, sier Lånke.

Hun tror mye av leden er ferdig merket allerede neste år.

– Vi tror dette kan få en betydning både for næringslivet langs kysten, og for den enkelte, sier Lånke.

Hellig Olavs skrin i Nidarosdomen har vært det viktigste pilegrimsmålet i Norden siden helgenkåringen i 1031.

Reisemålet Nidarosdomen

Reisemålet Nidarosdomen.

Foto: Hans H. Bjørstad