Kystfort og verft kan få flyktningboliger

Innkvartering i et nedlagt kystfort eller konkursrammet verft? Det er to av forslagene fra Rissa kommune til flyktningboliger.

Noryards Fosen

KAN FÅ FLYKTNINGBOLIGER: På Rissas liste over steder hvor det er aktuelt å innkvartere flyktninger, står en brakkerigg brukt til soverom og oppholdsrom for arbeidere ved verftet Noryards Fosen. Verftet har slått seg selv konkurs, og det er usikkert om det blir aktivitet igjen.

Foto: Bent Lindsetmo

Rissa er blant mange trønderske kommuner som i den siste tida har meldt inn sin kapasitet til å innkvartere flyktninger, i forbindelse med den økte tilstrømningen av asylsøkere til Norge.

Det er fylkesmennene som har fått forslagene fra kommunene, og laget en foreløpig oversikt over mulighetene.

Fosen-kommunen har så langt kommet med flest alternativer i Sør-Trøndelag.

Helsefort og verft

Blant Rissas ti forslag ligger flere i Hasselvika, i forbindelse med de nedlagte kystfortene Hysnes og Brettingen.

– De tidligere militærforlegningene i Hasselvika har fin standard. I tillegg blir trolig Hysnes helsefort stående tomt i 2016, forteller Ivar Asbjørn Fallmyr, teknisk sjef i Rissa kommune, til NRK.

Hysnes Helsefort tar snart imot de første pasientene.

SNART LEDIG: Hysnes helsefort, et behandlingssenter i lokaler som tidligere var en militærforlegning i Hassalvika i Rissa, kan bli stående tomt i 2016. Stedet kan bli innkvarteringssted for flyktninger.

Foto: Bent Lindsetmo

På Rissas liste står også Fiskarheimen i Råkvåg, annekset ved Rissa hotell, et tidligere senter for rusbehandling i Langørganveien og et pensjonat i Dørndalsveien. Pensjonatet kan være et av de mest aktuelle stedene for innkvartering av flyktninger, tror Fallmyr.

På lista står også en brakkerigg brukt til soverom og oppholdsrom for arbeidere ved verftet Noryards Fosen. Verftet har slått seg selv konkurs, og det er usikkert om det blir aktivitet igjen.

Ove Vollan

KUN MULIGHETER: Rissa-ordfører Ove Vollan forteller at kommunen hittil bare har meldt inn alle stedene hvor innkvartering er mulig:

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Brakkene har fin standard, men kommunen må se hvordan resten av servicetilbudet til flyktninger kan løses hvis de skal tas i bruk, forklarer Fallmyr.

– Ingenting er bestemt

Det var Utlendingsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ba Fylkesmennene om hjelp til å kartlegge alternativer for innkvartering med nødvendig infrastruktur og støtteapparat i kommunene, på kort og lang sikt.

Fylkesmennene understreker at oversikten de har laget er basert på det kommunene selv har meldt inn, og at det ikke betyr at det kommer flyktninger til alle stedene. Det er UDI som til slutt bestemmer dette, i dialog med berørte instanser og kommunene selv.

Rissa-ordfører Ove Vollan forteller at kommunen hittil bare har meldt inn alle stedene hvor innkvartering er mulig:

– Ingenting er bestemt foreløpig. Lista er ikke behandlet politisk ennå, sier Vollan til NRK.

Drageid leirskole i Osen

LEIRSKOLE: Osen foreslår at flyktninger kan innkvarteres ved Drageid leirskole.

Foto: Hans H. Bjørstad

Skoler og hotell

Det er ikke bare Rissa som har mange forslag til innkvartering.

Melhus har for eksempel ni forslag, deriblant folkehøyskolene Trøndertun og Rødde, Øya videregående skole og Øysand hestesenter.

Blant Meldals sju forslag finner vi sokkeletasjen på tidligere Storås skole.

Meråkers eneste forslag er Fonnfjell Hotell i sentrum, hvor selskapet Hero allerede har varslet kommunen om at de ønsker å etablere et asylmottak.

Osen foreslår Drageid leirskole, en næringseiendom og overnattingsstedet Seter brygge.

Flere trønderske kommuner har foreløpig ingen forslag:

– Vår vurdering og konklusjon er Grong kommune ikke har lokaler og steder tilgjengelig som kan egne seg for kortsiktig bruk til innkvartering av nevnte grupper, skriver Grong kommune.