Kystad-saken skal etterforskes

Rune Olsøs rolle i den såkalte Kystadsaken skal etterforskes av Økokrim, det har statsadvokaten bestemt. Dette skjer også i samråd med politimesteren i Trøndelag.