NRK Meny
Normal

Kyr forårsaker flest arbeidsulykker

Kyr og okser er involvert i et stort antall av arbeidsulykkene i landbruket, viser en rapport fra Norsk senter for bygdeforskning.

Kuer

Kyr og okser er involvert i flere landbruksulykker enn traktoren, viser en rapport.

Foto: BENNO GRIESHABER / AFP

– Dyrene er store og du vet ikke helt hva de kommer til å gjøre, sier seniorforsker Oddveig Storstad ved Norsk senter for bygdeforskning til Nationen.

Så mange som 26 prosent av ulykkene i landbruket skjer i forbindelse med arbeid med dyr.

Det viser rapporten som er et samarbeid mellom forskere ved Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital og Norsk senter for bygdeforskning.

Flest uhell med dyr

3000 bønder har svart på en spørreundersøkelse.

De fleste ulykkene i landbruket skjer i forbindelse med håndtering av store dyr, traktor og tunge maskiner. Men kontakt med dyr er den aktiviteten som bidrar til den største andelen ulykker, står det i rapporten.

Mange av uhellene skjer når dyrene skal flyttes.

– Oftest det kyr og okser som er involvert når bonden skader seg, står det i rapporten.

Det som ofte skjer er at dyret kan stange, sparke eller tråkke på bonden. Også venner, familie og barn er involvert i noen av ulykkene med dyr på gården.

Uoppmerksom

Rapporten viser at seks prosent av norske bønder årlig utsettes for en ulykke med personskade.

Analysen viser at 16 prosent av norske bønder utsettes for minst en nesten-ulykke.

– Uoppmerksomhet og hastverk og det at man tok en unødig sjanse er de grunnene som bøndene selv oftest oppgir som årsak til at ulykken inntraff, går det fram i rapporten fra Norsk senter for bygdeforskning.

Bonden har håndtert kyr eller okser i forbindelse med hele 18 prosent av arbeidsulykkene i landbruket..

Kyr

Hver tredje ulykke i landbruket skjer i fjøset, ofte når bonden skal flytte dyrene.

Foto: Gunnar Morsund / NRK