Kvithamar får beholde klimaforskning

Etter et møte med landbruksminister Jon Georg Dale onsdag er det klart at internasjonal plante- og klimaforskning på Kvithamar får bestå.

Dale

Forskere møtte landbruksministeren onsdag. Fra venstre leder i Naturviterne, Vebjørn Knarrum, landbruksminister Jon Georg Dale og leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.

Foto: Torbjorn Hundere, thundere@online.no

Både Naturviterne og Forskerforbundet er lettet over nyheten de fikk fra landbruksministeren på dagens møte om at den fenologiske hagen likevel ikke legges ned.

Herfra leveres plante- og klimaforskning til de internasjonale undersøkelsene ved Humboldt universitet i Berlin.

Men landbruksministeren står fast på regjeringas vedtak om at landbruksforskninga i Trøndelag skal flyttes fra Kvithamar forskningsstasjon til Steinkjer innen utgangen av 2018.

Kvithamar forskningsstasjon

Kvithamar forskningsstasjon får beholde den fenologiske hagen, men landbruksministeren holder fast på at forskningsstasjonen skal legges ned og flyttes til Steinkjer innen utgangen av 2018.

Foto: Eivind AAbakken/NRK

Positivt

– Det er positivt at statsråden vil videreutvikle den fenologiske hagen og de verdifulle bidragene forskningsstasjonen leverer, sier forbundsleder i Naturviterne, Vebjørn Knarrum til NRK etter dagens møte.

Kvithamar er den nordligste lokaliten for fenologiske undersøkelser. I 50 år er det forsket på planter knyttet opp mot klimaendringer ved den fenologiske hagen.

I et brev fra Humboldt universitet i Berlin til ledelsen i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, i sommer ble det understreket at denne forskninga er viktig i deres internasjonale forskningsarbeid.

Jon Georg Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale kom forskere i møte i dag og beholder internasjonal plante- og klimaforskning i den fenologiske hagen på Kvithamar.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Lover fortsatt aktivitet

Landbruksminister Jon Georg Dale lover onsdag at denne forskningsaktiviteten skal fortsette:

– Jeg synes det var et godt møte i dag. Jeg kan bekrefte at NIBIO har orientert både meg og andre samarbeidspartnere om at det fortsatt blir registreringer ved den fenologiske hagen, sier Dale.

Han sier dette vil skje selv om regjeringa holder fast på vedtaket om å legge ned forskningsstasjonen på Kvithamar og forsøksfeltene.

– Den fenologiske hagen ligger i skogen på utsiden av Kvithamar-anlegget. Det er innsamlinger noen ganger i året og dette kan betjenes fra Steinkjer, sier Dale.

Landbruksminister forsvarer flytting

Forbundsleder for Naturviterne, Vebjørn Knarrum, sier det var viktig å få beholde den fenologiske hagen. Han sier at de vil følge med framover og at det også er viktig å beholde forskning på forsøksfeltene på Kvithamar. Han viser til at det har vært sammenhengende tidsserier av planteforsøk i kombinasjon med jordanalyser og værobservasjoner siden oppstarten i 1923.

– Direktøren i NIBIO gikk av i protest i sommer fordi hun mener det er faglig og økonomisk uansvarlig å legge ned landbruksforskninga og forsøksfeltene på Kvithamar. Hva er din kommentar som landbruksminister?

– Jeg opplever at jeg er i god dialog med nåværende administrasjon og styre i NIBIO. Jeg har full tillit til at de klarer å bygge opp et sterkt og godt forskningsmiljø i Steinkjer og ha et samarbeid også med Nord universet, Mære landbruksskole og andre forskningsmiljø i Trøndelag, sier Dale.

Forsøksfelt på Kvithamar

Forsøksfeltene på Kvithamar blir lagt ned og senest i 2020, sier landbruksministeren.

Foto: Morten Günther / Bioforsk

Kan ikke love penger

– Men vil regjeringa bevilge penger til dette?

– NIBIO må lage en detaljplan for hvordan de vil gjennomføre flyttinga som er forutsatt å skje innen 2018. Forskningsfeltene kan utnyttes i to år til. Når den planen foreligger vil vi se om det er behov for økte ressurser ut fra det NIBIO allerede har i dag, sier landbruksministeren.

Han sier god landbruksforskning er avgjørende over hele landet.

– Den etableringa vi har sett i NIBIO landet over gjør at vi kan styrke den landbruksfaglige forskninga knyttet opp mot bioøkonomi. Det skal vi få til gjennom regional tilstedeværelse i Trøndelag, Troms på Vestlandet og på Østlandet.