Kvinne døde i Verdal fengsel

En kvinne i slutten av 60- årene ble funnet død i sengen sin i Verdal Fengsel mandag ettermiddag.

Verdal fengsel.

arkivbilde: En kvinne i slutten av 60-årene har dødd mens hun sonet en dom ved Verdal fengsel.

Foto: NRK

Kvinnen ble funnet klokken 16.15 av en fengselsbetjent.
Ledelsen i fengselet og politiet beskriver dette som en naturlig død.

Preget av hendelsen

– Stemningen her er veldig preget over det som har skjedd. Blandt oss innsatte snakkes det mye om at vi synes dette dreier seg om omsorgssvikt, for dette er rett og slett uholdbart, sier en medfange NRK har vært i kontakt med.

Fengselsleder Per Kristian Aune sier at når slike triste hendelser skjer, reagerer de innsatte naturlig nok med fortvilelse, og at det da er lett å la det gå utover ledelsen i fengselet.

– Nå har jo vi vært i kontakt med helsetjenesten i denne saken, og vi har både lege og sykepleier som vi forholder oss til. Utover det har jeg ingen kommentar til det den innsatte sier i denne saken, sier Aune.


– Svært dårlig helsetilstand

Medfangen vil vurdere helsetilstanden til den avdøde som svært dårlig.

– Hun hadde vanskeligheter med å gå og slet med sykdom som KOLS og var også dement. Vi merket at det tok veldig lang tid da hun skulle gå fra brakken sin til matsalen, og hun husket ikke engang hvorfor hun var her, sier den innsatte.

- Uakseptabelt at slikt skjer

Han forteller at kvinnen hadde en episode i går da hun skal ha vært svært ute av seg.

– Hun satt på trappen og var veldig lei seg og fortvilet for at hun ikke engang klarte å komme seg fra brakken sin for å få i seg mat.

Dette synes medfangene er uhørt.

– Vi innsatte synes det er svært uakseptabelt at folk som er i så dårlig stand i det hele tatt skal bli satt i et fengsel. Når de ikke er soningsdyktige burde de heller blitt satt på et pleiehjem eller et sykehus, sier den innsatte.


Vurdert som soningsdyktig

Aune sier han ikke har fått noen reaksjoner på om kvinnen burde ha vært der eller ikke.

– Dette er noe jeg har hørt om i etterkant av dødsfallet, så det er nytt for meg at innsatte har reagert på at hun har vært innsatt her. Alle innsatte her blir jo fulgt opp av helsetjenesten, og vi vurderer hva vi gjør med de innsatte etter råd fra helsepersonell.

I kvinnens tilfelle var det vurdert slik at hun var soningsdyktig.

– Verdal fengsel er jo et lavsikkerhetsfengsel, så terskelen for å gi folk som er soningsudyktige avbrudd, er jo forholdsvis lav her.


Innsatte blir fulgt opp

– Vi har vært rundt på brakkene og snakket med de innsatte om hendelsen. Helsepersonell og fengeslsansatte har også vært og pratet med dem, så skal vi gi videre oppfølging imorgen.

Er helsetibudet i fengselet godt nok?

– Vi har to sykepleiere som deler på en 100 prosent stilling. Så har vi lege her hver torsdag, og utover det bruker vi legevakten. Så per idag er jeg fornøyd med sykepleierdekningen vi har her, sier Aune.