Stopper veiutbygging til 330 millioner i Trøndelag etter kvikkleireraset i Gjerdrum

Mange i Indre Fosen er bekymret for den nye, store veien som skal bygges. Nå er hele prosjektet satt på pause inntil videre.

Masser skal stabiliseres i Rissa

SKAL STABILISERE UNDERVEIS: Byggingen av den nye veien må gjøres i en bestemt rekkefølge, og ved hjelp av masse som enten tilføres eller fjernes, for å få grunnen stabil.

Foto: Grafikk fra Trøndelag fylkeskommune

– Vi skjønner at det som skjedde i Gjerdrum skaker opp folk som bor i nærheten av Rissaraset. Vi må bruke litt tid nå på å nå ut med informasjon både til politikere og innbyggere, sier teamleder hos Trøndelag fylkeskommune, Olaf Rovik.

Fylkeskommunen planlegger en ny vei til 330 millioner kroner over det gamle rasområdet i Rissa.

Veien skulle ut på anbud ved årsskiftet. Alt er klart, men nå har Indre Fosen kommune og Trøndelag fylkeskommune bestemt seg for å sette en fot i bakken. De holder igjen utlysingen av anbudet.

Folk i Rissa er redde.

Rissaraset, 29.april 1978

NÅ SKAL DET BYGGES VEI: 29. april 1978 omkom en kvinne i dette store Rissaraset. 42 år senere er beboere i området engstelige for at det kan bli nye ras.

Foto: Ukjent fotograf/privat

– Vi føler oss ikke trygge på at dette veiprosjektet blir bra. Vi stiller også spørsmål ved om det er nødvendig å gjøre det såpass stort som det er blitt, sier Knut Bjerve.

Et utfordrende område å bygge i

Han og familien Bjerve er blant dem som mistet huset sitt i Rissaraset.

Det store kvikkleireskredet gikk i 1978. Over 20 hus og gårder forsvant i det som var forrige århundres største kvikkleireskred i Norge.

Her seiler gårdene nedover leirsuppa i Rissa.

Her seiler gårdene nedover leirsuppa i Rissa.

Selv om det er 42 år siden raset, sitter det veldig godt i hukommelsen til mange.

– Det virker som om folk gjenopplever Rissaraset etter det som skjedde i Gjerdrum. Vi syns det er naturlig nå å ta en liten pust i bakken. Det er en del spørsmål fra innbyggerne, og noen har gitt uttrykk for at de er utrygge, sier leder for næring og areal i Indre Fosen, Tore Solli.

Både kommunen og fylkeskommunen ønsker at de som er bekymret, skal få mer informasjon om hvordan utbyggingen er tenkt, og hvilke vurderinger som er gjort.

Bjerve syns det er vanskelig å stole på at ekspertene har kontroll.

– Vi syns både kommunens politikere, vegvesen og andre såkalte eksperter bør tenke seg om. For vi ser at også eksperter kan ta feil, slik de har gjort i Gjerdrum, sier Bjerve.

Bjørg og Knut Bjerve

GRUER SEG TIL ANLEGGSTIDEN: Bjørg og Knut Bjerve ønsker at den nye veien ikke skal bli noe av slik den er planlagt nå. De er redde det vil gå et nytt ras, og mener at også eksperter kan ta feil.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Bygger etter nyere regelverk

Tirsdag kalte Trøndelag fylkeskommune inn både kommunen, konsulenter innen geoteknikk, Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og presse til møte.

Ett av budskapene var at utbyggingen på Gjerdrum har skjedd etter andre krav til geoteknikk enn de som stilles i dag.

– Utbyggingene på Gjerdrum var prosjektert etter gammelt regelverk. Dette veiprosjektet gjøres etter de innskjerpede kravene som stilles i dag, sier Rovik.

Kravene er fra 2014.

Byggeleder, Staten Vegvesen, Olaf Rovik

UTBYGGINGEN ER TRYGG: Teamleder hos Trøndelag fylkeskommune, Olaf Rovik, sier utbyggingen av den nye veien er trygg, men at de vil bruke tid på å informere de som bor i området, og at de forstår at de som opplevde Rissaraset er redde for nye kvikkleireskred.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Ifølge NVE ble det mellom 2012 og 2016 gjort et stort forsknings- og utredningsarbeid som blant annet dreide seg om metodikk for å bygge i skredområder.

– Dette er en kontinuerlig jobb, men jeg ser ikke noen faglig begrunnelse for at det skal bli gjort endringer i det nasjonale regelverket på nåværende tidspunkt. Dette er allikevel for tidlig å slå fast endelig. Vi må se hva utredningen etter skredet i Gjerdrum konkluderer med, sier sjefingeniør hos NVE, Stein-Are Strand.

Fylkeskommunen mener veien i Rissa er usedvanlig godt utredet, og at området vil være tryggere etter utbyggingen enn hva det er nå.

– Det er få områder som er såpass godt kartlagt som denne veistrekningen i Rissa. Det er geoteknikken som styrer. Det er krav til en sikkerhetsfaktor når en bygger vei, og den er ivaretatt, sier Rovik.

NVE har vært høringspart og presiserer at de mener tryggheten ser ut til å bli sikret på en god måte.

– Det er et godt gjennomarbeidet prosjekt med tanke på skredfare, sier Strand.

Minnestedet for Rissaraset i Rissa

MINNSESTEDET ETTER RISSARASET: Dette minnestedet er reist etter raset i Rissa. En person omkom og over 20 hus og gårder ble tatt av kvikkleireskredet i Rissa.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Krevende anleggsfase

Utbyggingen i Rissa skal gjøres etter prinsippet om at man vil avlaste områder, samtidig som det blir opprettet motfyllinger.

En gård må rives for å få til god nok terrengavlastning.

Veistrekningen går over 6,4 kilometer og strekker seg fra området Sund i Rissa til Bradden.

Litt av poenget med ny vei er å få bort en kraftig stigning på fylkesveien som går gjennom området Skardet. Dagens vei går også tett inn til det historiske Reins Kloster gjennom en fredet allé.

Planene om ny vei har eksistert siden 70-tallet.

Fylkeskommunen mener pausen de nå tar er viktig.

– Det går rett og slett på tryggheten til folk og at de skal beholde nattesøvnen. Vi har veldig god oversikt over kvikkleira i traseen. Vi ønsker å nå ut med dette, slik at folk skal føle seg trygge på at dette går bra, sier Rovik.

Området der Rissaraset gikk

NY VEI OVER RASET: Her gikk det store Rissaraset i 1978, og her skal det bygges ny vei til 330 millioner kroner. Nå avventer fylkeskommunen å legge anleggsarbeidet ut på anbud til folk i området føler seg tryggere.

Foto: Trøndelag fylkeskommune/Terje Kornberg

750 grunnboringer

Totalt er det gjort 750 grunnboringer i området, både på land og i vann.

– Antall boringer bidrar til god oversikt over grunnforholdene og områder der man før var usikre, er blitt avklart. Dette gir geoteknikerne faktainformasjon i arbeidet, sier Rovik.

Nå vil det ha mye å si at selve byggingen av veien gjøres på riktig måte og i riktig rekkefølge. Det stilles såkalte rekkefølgekrav.

I tillegg vil det blant annet bli gjort trykkmålinger underveis, det blir GPS – overvåking av hvor anleggsmaskinene befinner seg og det blir gjort skanninger med drone over utbyggingsområdet.

Bjerve er allikevel ikke beroliget.

– Hvis de har vært nødt til å gjøre 750 grunnboringer må det være et tegn på at området er usikkert, og at området er vanskelig. Det er vel derfor de har gjort alle grunnboringene, sier Bjerve.

Oppstart av byggearbeidet er beregnet tidligst april 2021. Byggingen av veien vil ta to til to og et halvt år.

Askealeen opp til Rein kirke, Rissa, Indre Fosen

TRAFIKKFARLIG VEI: Deler av dagens trasé går gjennom en fredet allé opp til Reins kloster. Planleggingen av ny vei har tatt mange tiår på grunn av de vanskelige grunnforholdene.

Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

Trøndelag fylkeskommune ønsker å orientere om vegprosjektet i kommunestyremøte i Indre Fosen 4. februar. Utlysing av prosjektet avventes til etter dette møtet, opplyser fylkeskommunen.