Normal

Kvalitetsplan for fødende vedtatt

Som første helseregion i landet vedtok Helse Midt-Norge i dag en kvalitetsplan for fødende.

Styremøte i Helse Midt-Norge

Her avgjør styret i Helse midt-Norge tilbudet til fødende kvinner i Trøndealg.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Det var en plan for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i region Midt-Norge som styret vedtok i dag. Planen skal sikre fødende kvinner trygge fødsler og de nyfødet barna en trygg start.

Det ble ikke tatt stilling til hvilke endringer og eventueller nedlegginger som skal til for å gjennoføre planen.

I planen foreslås det blant annet følgende for å utvikle fødeavdelingene:

Gravid

Planen skal sikre fødende kvinner trygge fødsler og de nyfødet barna en trygg start.

  • Kravet om robuste og stabile legemiljø ved fødeinstitusjonene krever minst 4-delt, helst 6-delt vaktording.
  • Fast ansatte spesialister skal utgjøre hoveddelen av bemanningen. Ved vikarbruk skal faste vikarer benyttes. Det skal være kontroll av vikarers kompetanse og at vikarer skal beherske norsk eller nordisk språk.
  • Fødselen skal foregå i sykehus med barneavdeling eller fødeklinikk når de risikoforhold som er definert i rapporten er til stede.
  • Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at hovedregelen skal være en fødeavdeling i hvert foretak.


Planen, som beskriver kvaliteten på tilbudet til fødende og nyfødte blir nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet som skal avgjøre om framtida blir slik styret i Helse Midt-Norge har vedtatt.

Direktør, St. Olavs Hospital, Gunnar Bovim.

Direktør i Helse Midt-Norge Gunnar Bovim.

Foto: NRK.

Dersom planen blir godkjent av departementet vil Helse Midt-Norge ta fatt på jobben med å finne ut hvilke endringer som må til i de enkelte helseforetakene.

– Dette vil vi gjøre i samarbeid med kommunene og brukere, sier direktør i Helse Midt-Norge Gunnar Bovim.

Det er han som kommer til å lede arbeidet med å sette planen ut i praksis.

Uro ved fødeavdelingene

Det har lenge hersket uro i begge trøndelagsfylkene hva denne planen kan før til. I utgangspunktet er det jobbet ut fra at hvert helseforetak ska ha en fødeavdeling, altså en i Møre- og Romsdal, en i Sør-Trøndelag og en i Nord-Trøndelag.

I Sør-Trøndelag er St. Olavs Hospital selvskreven på bekostning av Orkdal, men i Nord-Trøndelag er det ikke så selvsagt. I dag er det fødeavdelinger ved både Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. I Levanger har de flere fødsler og egen barneavdeling, men det er ikke nødvendigvis det som blir avgjørende, sier direktør i Helse Midt-Norge Gunnar Bovim.

– Jeg vil ikke gå inn i diskusjonen om lokalisering, men vi må ta geografiske hensyn når vi skal bestemme hvordan framtidas tilbud til fødende og nyfødte skal være, sier Bovim.

Nyfødt, baby

- Fødselen skal foregå i sykehus med barneavdeling eller fødeklinikk når de risikoforhold som er definert i rapporten er til stede.

Foto: Colourbox.com