Kutter over 60 årsverk

Adresseavisen skal spare mellom 110 og 130 millioner kroner frem til 2020, skriver Adresseavisen på sine nettsider. Kuttene ble presentert for de ansatte på et allmøte torsdag morgen. Avisa har i dag 230 årsverk, men mellom 35 og 40 årsverk vil forsvinne innen 2017. Til sammen må de kutte mellom 60 og 75 årsverk.