NRK Meny
Normal

Her blir det maks to laks i året

Det blir en kutt i fisket etter laks i mange trønderske elver.

Verdalselva i rødt

Når isen forsvinner i Verdalselva og laksefisket starter kan fiskerne ta maks to laks i året.

Foto: Eystein Ness

Den ordinære fiskesesongen kuttes med en måned både i Nord- og Sør-Trøndelag. Hovedregelen er fiske fra 1. juni til 31. juli. I tillegg legges det opp til strengere kvoter.

– Forskerne har kommet med anbefalinger til oss som skal vedta reglene. Både for Årgårdsvassdraget, Aursunda, Bogna og Verdalselva er det vesentlig kortere fisketid, faktisk en halvering av fiskesesongen i flere elver, sier Anton Rikstad, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til NRK.

Kun fire uker i Verdalselva

En del elver har lengre fisketid, mens andre får enda tøffere begrensninger. I Verdalselva åpnes det kun for fiske i en måned fra 20. juni og hver fisker får kun ta to laks i løpet av sesongen. Alternativet var fredning.

– Det er stramme innskrenkinger, men gytetellinger gytetellinger i fjor høst viste at det var veldig lite fisk i elva så det var enten full stenging eller et veldig lite uttak som kunne forsvares, sier John Olav Oldren, leder for elveeierlaget i Verdalselva.

– Stort sett tror jeg det vil bli godt mottatt, alternativet var ikke noe fiske. Vi har hatt et godt samarbeid både med grunneiere, fiskere i Verdalselva og kommunen og kommet fram til et begrenset fiske slik at vi kan bygge opp bestanden igjen, sier Rikstad.

Harde grep

Han tror en del fiskere er misfornøyde med at de ikke får like lang sesong som tidligere.

– Men skal vi være føre var og sikre at det blir nok gytelaks og at vi skal ha laks i fremtiden må vi ta harde grep og det har vi gjort nå. I verste fall måtte vi ha stengt fisket i flere elver, foreløpig har vi ikke gjort det. Vi går en spennende sesong i møte, om vi får et godt lakseinnsig eller ikke, sier Rikstad.

Normalsesesong i enkelte elver

– I Sør-Trøndelag er det fire vassdrag der man opprettholder en fiskesesong som før, årsaken er at forvaltningsmålene er innfridd, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i en pressemelding. Dette er Teksdalselva, Orkla, Gaula og Nidelva.

I Nord-Trøndelag blir det fiske i tre måneder i enkelte elver, blant annet Stjørdalselva, Namsen og Salvassdraget.

Det er Direktoratet for naturforvaltning som bestemmer hvordan fiske etter laks i sjøen skal foregå.

– Det er ennå ikke bestemt hvordan det blir. Men det er varslet strenge innskrenkninger der også, sier Anton Rikstad.