Vil koste 53 millioner å bygge opp kulturkysten etter stormene

Kystverkets fredete kulturminner langs kysten av Midt-Norge fikk skader for 53 millioner kroner etter stormene før nyttår.

Stormene Berit og Dagmar herjet kraftig langs kysten og har ført til store skader på Kystverkets anlegg i Midt-Norge.

Buholmråsa fyr og Blindheim lykt ble skadet i stormene. Gangbroa i Flåvær ble ødelagt og moloanlegget ved Nordøyan fikk skader. Den nyoppyssede kaia ved Kjeungkjær fyr ble ødelagt og naustdøra ble knust av uværet.

– Den første rev løs litt, den andre tok resten

Harald Tronstad

Harald Tronstad er regiondirektør i Kystverket.

Foto: Liv Govasli / NRK

– Vi hadde håpet på en pause mellom de to stormene, slik at vi fikk reparert litt. Den første stormen rev løs litt, og den andre tok resten. Det er sjeldent vi får så store skader, sier regiondirektør i Kystverket Midt Norge, Harald Trondstad.

Prislappen på 53 millioner kroner er et overslag, kostnadene kan både bli høyere og lavere når man får større oversikt.

Også de andre regionene i Kystverket har fått beskjed om å beregne kostnadene etter stormene, men foreløpig er det bare Midt-Norge som har tallene klare.

– Men det er nok i Midt-Norge de største skadene er, sier Trondstad.

Kystverket håper den nye rapporten kan bidra til ekstrabevilgninger.

Det gjør også de som sørger for å holde fyrene ved like, for forvaltninga av fyrene skjer på frivillig basis.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Skader etter Dagmar

Kaia ved Kjeungkjær fyr ble ødelagt i stormene.

Foto: Kystverket

Kjeungskjær fyr utenfor Ørland i Sør-Trøndelag er et av fyrene som fikk omfattende skader etter stormene.

– Først kom Berit og tok halve kaia, så kom Dagmar og tok det som stod igjen. Vi er uten landingsplass for litt større båter på fyret, det som var av kaier og pilarer ligger strødd. Porten ble sugd ut med karmen, og vi har hatt vann inn i fyret, sier Anne Lise Valaas i Kjeungen Kystlag.

– Vi mister litt av motivasjonen

Mange av fyrene langs kysten er populære leieobjekt noe som gir ildsjelene, som Kjeungen Kystlag, viktige inntekter. Valaas mener derfor det er viktig å reparere fyret fort, men skadene etter stormene går på motivasjonen løs.

– Vi som holder på med dugnad gjør alt på frivillig basis. Når vi får slike hendelser som koster så mye både når det gjelder penger, energi og tid, mister vi litt av motivasjonen.

Kjeungskjær fyr ved Ørlandet

Kjeungskjær fyr før det ble ødelagt av storm.

Foto: Atle Markeng / NRK

Kjeungen kystlag har eksistert i 25 år, de holder det innvendige ved like og har hånd om utleie av fyret til folk som vil nyte kystperlen.

Nå står de foran et stort arbeid.

– Det er mye arbeid, innvending får vi gjort en del selv, men utvendig er det så store og kostbare skader at vi er usikre. Vi har hørt at Kystverket ikke har så mye penger siden det er mange fyr som har fått store skader.

Håper på ekstra penger

Ødeleggelser for 53 millioner kroner på fyrene i Midt-Norge er uvanlig mye, mener regiondirektør i Kystverket, Harald Trondstad.

– Vi synes det er et høyt tall.

– Tror du dere får ekstra bevilgninger til arbeidet?

– Veldig mye av skadene er på bygg som er vernet, og det er i nasjonale interessert at dette består og ikke forfaller enda mer i neste store storm.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Dagmars herjinger

Stormene før nyttår førte til store skader langs kysten.

Foto: Kystverket

Ikke dårligere sikkerhet langs kysten

Det er mange fyr og lykter som har fått ulike skader, men sikkerheten langs kysten har ikke blitt dårligere.

– Vi har ikke fått flere skademeldinger på installasjoner som brukes til navigering enn vanlig, det er de historiske anleggene og havneanleggene som har fått de største skadene, sier Trondstad i Kystverket.

Tronstad er opptatt av at gjenoppbygginga skal starte fort slik at de frivillige fyrvokterne ikke mister motet.

– Vi har kanskje fått de største skadene etter stormene, men vi har ikke mistet motet enda, sier Anne Lise Valaas i Kjeungen Kystlag.