NRK Meny
Normal

Kulturhus kan bli dyrere

Stjørdals nye kulturstorstue, Kimen, kan få momskrav dersom skattemyndighetene finner ut at deler av huset drives i konkurranse med private næringsinteresser.

Kimen kulturhus under bygging

Snart står det nye Kimen kulturhus i Stjørdal til 700 millioner ferdig.

Foto: Stjørdal kommune

Momskrav har kommet mot flere nybygde kulturarenaer. På bordet ligger nå krav på flere hundre millioner mot de nybygde kulturhusene Kilden i Kristiansand og Stavanger Konserthus.

Bakgrunnen er en dom i EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Må ikke drives kommersielt

Dommen fører til at det settes krav til at drifta av offentlige kulturbygg ikke må være i konkurranse med private næringsinteresser.

De to kulturhusene i Kristiansand og Stavanger har fått krav om at de må betale tilbake en kvart milliard kroner hver i momskompensasjon som allerede er utbetalt.

TIlbakebetaling av moms utgjør 125 Kimen-millioner

For Kimen regner stjørdalspolitikerne med å få tilbake rundt 125 millioner kroner i merverdiavgift av den totale byggekonstnaden på i overkant av 700 millioner når bygget snart står ferdig.

Dersom Stjørdal kommune ikke får deler av denne momsen tilbake av det offentlige, sprekker kulturhusfinansieringa.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes sier til Stjørdalens Blad at kommunen nå vil gjøre en ny gjennomgang av moms-problematikken på Husbyjordet, der det nye kulturhuset reiser seg og skal bli en perle i sentrum av den raskest voksende småbyen i Nord-Trøndelag.

Ivar Vigdenes

Ordfører Ivar Vigdenes (SP), sier kommunen skal gjøre en ny momsvurdering for det nye kulturhuset.

Foto: Bent Lindsethmo/NRK

Kritisk opposisjon har advart

Rådmann Kjell Fosse i Stjørdal har hele tida sagt at Stjørdal ligger innafor regelverket og vil være berettiga til momsrefusjon.

Selv om skattemyndighetene nå har sendt krav om tilbakebetaling for to større, nye kulturbygg i Norge, er det mange kulturbygg som ikke har fått slikt krav.

Arbeiderpartiets opposisjonsleder i Stjørdal kommune, Joar Håve, har alltid vært en kulturhuskritiker. Han har tatt opp om moms-synet til det politiske flertallet i Stjørdal holder vatn flere ganger i kommunestyret.

– 125 millioner vil være en betydelig belastning for Stjørdal kommune, sier Håve til bladet, etter opplysningen om momskrav mot de to kulturhusene sør i landet.

Åpning like om hjørnet

Byggearbeidene i Kimen går nå inn i sluttfasen. Stjørdals nye storstue skal overleveres til Stjørdal Kulturutvikling om en måneds tid.

I august åpner kulturhuset offisielt.

Kimen kulturhus under bygging

Det snart ferdige Kimen kulturhus har en iøynefallende arkitektur.

Foto: Stjørdal kommune