Kulturen budsjettvinner

Trondheim symfoniorkester får en økning på 3 millioner i årets statsbudsjett. Kulturminister Trond Giske gir også rundhåndet til andre kulturformål i Trøndelag.

Trondheim Jazzorkester ved leder Eirik Hegdal
Foto: NRK

Symfoniorkesteret får med denne økningen nærmere 45 millioner kroner tilsammen.

Tilsammen foreslår regjeringen å bevilge 186 millioner kroner tilsammen til kulturformål i Trøndelag neste år.

I alt 29 kulturformål i Trøndelagsfylkene er øremerket penger i statsbudsjettet. Slik fordeler dette seg:

 • Trondheim Jazzorkester, får som tidligere lekket, for første gang et tilskudd på 1 million kroner i 2007.
 • Til videre arbeid med og utvikling av et opplevelsessenter for pop og rock er det satt av i alt vel 3 millioner kroner i 2007.
 • Midtnorsk Jazzsenter får 1 592 000 kroner.
 • Musikkteatret i Trondheim, Stiftelsen, får 3 272 000 kroner.
 • Nidarosdomens guttekor får 426 000 kroner.
 • Trøndelag Teater foreslås økt med 2,25 millioner kroner og får over 48 millioner kroner, mens Teaterhuset Avant Garden støttes med over 1 million kroner. Cirka Teater får 561 000 kroner mens Birka får 769 000 kroner.
 • Ungdommens kulturmønstring får 0,7 millioner kroner mer, og lander på 6,5 millioner kroner.
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum får 10,6 mill, en økning på 1,5 millioner kroner.
 • Trondheim Kunstmuseum får 4,8 millioner kroner. De øvrige museene i fylket får en økning fra 0,1 til 0,5 millioner kroner. Trøndelag Folkemuseum får over 7 millioner kroner. Ringve museum får rundt 7, 8 millioner kroner. Rørosmuseet får voer 3 millioner kroner.
 • Det foreslås også en bevilgning til rehabilitering av mur og pusskader på Kristiansten festning i Trondheim.
 • Olavsfestdagene i Trondheim får 5 090 000 kroner.
 • Falstadsenteret på levanger får tre millioner kroner mer over statsbudsjettet neste år. Dermed får senteret et driftstilskudd på 12,6 millioner i 2007.
 • Stiklestadmuseene får 1,5 millioner mer i 2007, mens Namdal Fylkesmuseum får en økning på 700.000 kroner neste år.
 • Nord-Trøndelag Teater får en økning på 1,1 millioner kroner over statsbudsjettet for 2007, mens Norsk Revyfestival på Høylandet og Steinvikholm musikkteater får 300.000 kroner mer neste år.
 • Det foreslås et tilskudd til Midtnorsk filmsenter på om lag samme nivå som for 2006, det vil si i overkant av 1,5 millioner kroner.