Kulturdeltagelse forlenger livet

For første gang i Norge er det publisert en studie som viser at kulturdeltagelse, både som tilhører og som aktiv deltager, påvirker dødeligheten blant nordmenn.

100 år gamle Arne Grønning fra Steinkjer.

100 år gamle Arne Grønning fra Steinkjer liker korsang, dikt og småfugler.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

– Kultur og kunst, det tror jeg har stor betydning for helsetilstanden, det sier 100 år gamle Arne Grønning fra Steinkjer.

Gjennom et langt liv har dette vært viktig for Grønning. Han synger fortsatt i kor, og er interessert i dikt. Han framfører gjerne et dikt eller en sang for småfuglene hver morgen. Den spreke 100-åringen bor fortsatt i eneboligen sin.

Nå viser forskning at det er en sammenheng mellom kulturdeltagelse og dødelighet.

Mange aktiviteter undersøkt

Studien er publisert i Journal of Epidemiolo Community Health, og forskerne bak har brukt data fra den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 3. I perioden 2006–2008 ble befolkninga her spurt om deltakelse i et bredt spekter av kulturelle aktiviteter.

Både aktiviteter hvor man er tilhører eller tilskuer og aktiviteter hvor man deltar selv er undersøkt.

– Folk som deltar rapporterer om bedre helse, bedre livskvalitet og lavere nivå av angst og depresjon. Det forteller Steinar Krokstad, daglig leder ved HUNT forskningssenter.

Informasjonen fra undersøkelsen er satt i sammenheng med dødelighet over en åtteårsperiode. Hver kulturaktivitet ble sett opp mot risiko for dødelighet. Forskerne undersøkte også betydningen av mengde og hyppighet av de ulike aktivitetene.

Steinar Krokstad, daglig leder HUNT forskningssenter

Steinar Krokstad leder HUNT forskningssenter.

Foto: Frank Almås / NRK

Stor nedgang i dødelighet

Undersøkelsen viser at alle kulturaktivitetene reduserer risikoen for dødelighet, med unntak av å være tilskuer på sportsarrangement. Utendørsaktiviteter reduserer risikoen for død med 30 prosent, med lik effekt hos kvinner og menn.

Studien viser også at det ikke nødvendigvis er slik at man må delta så ofte for at det har en effekt på dødelighet.

– At det påvirker livskvalitet og trivsel, det skjønner vi, sier Krokstad. Han er overraska over de tydelige indisiene på at det også reduserer dødeligheten i så stor grad.

Menighetsarbeid

Et av de mer kuriøse funnene i undersøkelsen er at risikoen for tidlig død nærmest ble halvert hos kvinner som deltok i menighetsarbeid, sammenligna med kvinner som ikke deltok i denne typen arbeid.

Akkurat det funnet i undersøkelsen vil ikke 100 år gamle Arne Grønning uttale seg om, for på det feltet har han liten erfaring. Men han sier man må ha best kontakt med bedehuset inne i seg selv.

Så plystrer han på småfuglene igjen.

100 år gamle Arne Grønning mater småfuglene i Steinkjer.

Arne Grønning mater småfuglene. I tillegg til fuglemat, så serverer han gjerne et dikt eller en trall.

Foto: Rita Kleven / NRK