Kroppsskannere måler fett på HUNT 4

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har vist en betydelig økning av overvekt i befolkningen gjennom flere tiår. Studier kan tyde på at trenden er i ferd med å flate ut. Nå tar forskere i bruk nye verktøy for å kartlegge utviklingen.

Kroppskanning HUNT

HUNT 4 er i gang. Ved hjelp av denne kroppsskanneren er det for første gang mulig å finne ut hvor mye muskler, fett og beinmasse hver enkelt har.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

En av verdens største helseundersøkelser, HUNT 4, er i gang og foregår i alle kommunene i Nord-Trøndelag fram til januar 2019.

HUNT har gjennom 40 år gitt kunnskap om folkehelsa.

For første gang blir kroppskannere tatt i bruk, som vil gi svar på hvor mye fett som hver enkelt har i kroppen.

HUNT 4, kroppsskanner

Seks kroppsskannere er tatt i bruk i HUNT 4. Alle innbyggerne som deltar i helseundersøkelsen får målt fett og muskler ved hjelp av maskinen.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Måler fett i kroppen

– Dette vil gi oss mye bedre data til å studere fedme og overvekt fordi vi får mer presise mål, sier forsker ved HUNT, Vegar Rangul.

Forekomsten av fedme og overvekt har økt gjennom mange tiår. Den forrige helseundersøkelsen for ti år siden viste at hver femte voksne ble definert som fet mens om lag to prosent led av sykelig overvekt.

– Vi synes det har vært en litt for rask økning og en veldig stor andel av befolkningen er overvektig. Men en del studier kan tyde på at det begynner å flate ut. Nå får vi et veldig godt mål på overvekt og fedme. Det vil gi et veldig godt bilde av hvor vi er nå, sier forsker Vegar Rangul.

Vegard Rangul, forsker HUNT

Forsker på HUNT, Vegar Rangul, sier de har tatt i bruk nye metoder for å måle overvekt.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Håper trenden snur

– Dere håper på færre overvektige?

– Ja, det håper vi absolutt både blant ungdom og hos voksne. Det blir spennende å se. Vi har pleid å sammenligne oss med USA og økningen av fedme der. Nå har vi vært på USA-nivå og det blir viktig å se at vi ikke øker mer, sier Rangul.

Overvekt, deltagere HUNT

De siste tiåra har det vært en sterk økning i overvekt. I den forrige helseundersøkelsen, HUNT 3, var 75 prosent av mennene og 61 prosent av kvinnene over normalvekt.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Tidligere er det brukt målebånd på midje og hoftemål og BMI har gitt et bilde på overvekt og fedme. Nå er det kjøpt inn seks kroppsskannere til HUNT 4 som er fordelt på feltstasjonene til voksne og ungdom.

Vil bidra

– Folk er positiv og nysgjerrig til hva dette er. Jeg har ikke opplevd at noen ikke vil være med på dette, sier sykepleier Ann Helen Søberg Fenstad.

– Jeg synes det er fint å være med og bidra, sier Cathrine Tømt Reigstad, en av deltagerne som var med på helseundersøkelsen i Skogn denne uka.

Kroppskannere tas i bruk for første gang i HUNT 4.

Slik måler de hvor mye fett folk har i kroppen.

Siste fra Trøndelag