Kritisk til veitilsyn

Fylkesordfører Tore Sandvik er negativ til at Samferdelsdepartementet ønsker å opprette et nytt veitilsyn.

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik.
Foto: NRK.

Ved nyttår overtar fylkene ansvaret for 18.000 kilometer riksvei. Nå ønsker staten å føre tilsyn med disse veiene.

- Jeg synes det er en god tanke at man skal passe på at veiene er i god stand, men tilsyn er en dårlig idè, mener Sandvik.

- Penger, ikke tilsyn

Og han får støtte av 17 av de 19 fylkesordførerene i landet.

Vedlikeholdsetterslepet på veiene er beregnet til 10 milliarder kroner. Derfor mener fylkesordføreren at det er penger som trengs, ikke tilsyn.

- Det blir ikke tryggere veier av at man har 100-150 personer som reiser rundt og ser på kvaliteten på veiene. Der har allerede Statens Vegvesen et ansvar. Den beste måten å forbedre veiene på er å gi oss penger til å bygge veier, sier Sandvik.

I følge Kommunal Rapport er også flere fagfolk kritiske til forslaget. Ved Transportøkonomisk institutt er de kritiske til effekten et slikt tilsyn vil ha.

- Frekt

Sandvik mener forslaget er på grensa til å være frekt.

- Ingen har vært en dårligere eier av veier enn staten. Hadde det vært nødvendig med et slikt tilsyn så burde det vært opprettet for lenge siden. Har man tilgjengelige midler til et tilsyn så bør de heller overføres til fylkene. Da kan vi bygge veier i stedet, sier han.

Samferdelsdepartementet vil ikke uttale seg i saken for høringsvarene er behandlet.