Kritisk situasjon for 670 Reinertsen-ansatte

De ansatte ved Reinertsen AS er svært bekymret for fremtiden sin i olje- og gassbedriften. Tirsdag ble det nemlig klart at selskapet søker om offentlige gjeldsforhandlinger.

Reinertsens hovedkontor i Trondheim

Oljeserviceselskapet Reinertsen AS tapte en halv milliard kroner i fjor.

Foto: Reinertsen AS / NRK

– Det viktigste nå er at vi får beholdt arbeidsplassene våre. Markedet for oljeingeniører er ikke akkurat det beste for tida, og det er ikke så lett å finne seg noe nytt heller, sier Nito-tillitsvalgt og leder i samarbeidsutvalget i Reinertsen, Kåre Walseng, til NRK.

Tirsdag ble det klart at oljeserviceselskapet Reinertsen i Trondheim søker om gjeldsforhandlinger. Ifølge begjæringa til Sør-Trøndelag tingrett er gjelda på 960 millioner kroner.

– Vi fikk beskjed om dette tirsdag ettermiddag. Det er ikke en god situasjon å havne i for de ansatte, spesielt ikke sånn rett før jul, sier Walseng.

En usikker vinter

Reinertsen AS er en av landets største leverandører av varer og tjenester til oljeindustrien. De har hovedkontor i Trondheim, og underavdelinger blant annet i Orkanger. Selskapet har for tida om lag 670 ansatte, 500 av dem er ingeniører.

De ansatte i Reinertsen har nå en svært usikker vinter i vente.

– Nå blir jo alle utbetalinger bortsett fra lønn og sånt stoppet. Så drifta kommer til å fortsette videre sånn som før inntil dette er avklart i mars, forklarer Walseng.

Tingretten tar begjæringa til følge med denne begrunnelsen:

«På grunnlag av redegjørelsen som fremkommer av begjæringen, og fordi selskapets bankforbindelse støtter et forsøk på gjeldsforhandlinger, mener retten det ikke er holdepunkter for at det er lite sannsynlig at det ikke vil kunne oppnås en ordning mellom selskapet og kreditorene».

Har tro på bedriften

Torkild Reinertsen

Administrerende direktør i Reinertsen, Torkild Reinertsen har tro på at bedriften vil klare seg.

Foto: Paal Rune Lien

Administrerende direktør i Reinertsen, Torkild Reinertsen, er glad for at tingretten vil ta saken, og er spent på om de klarer å bli enige med kreditorene i disse forhandlingene.

– Hvis man blir enige synes jeg dette er et viktig spor for oss og vi har veldig tro på bedriften og de som jobber her. Vi har levert veldig godt de siste årene på olje og gass. Vi har solgt unna det vi har på bygg og anlegg og vi tror absolutt at vi kommer til å tjene penger fremover og klare å løfte bedriften igjen, sier han til NRK.

– Hvilke signaler har dere fått fra kreditorene?

– Vi har ikke fått noen signaler fra de, men banken har sagt seg villige til å stille opp her og det er jo et signal om at noen er villige til å ettergi noe gjeld.