NRK Meny
Normal

Kalkdrift får miljøkritikk

Kalkverket på Røra i Nord-Trøndelag får kritikk av Statens Forurensingstilsyn fordi de ikke kjenner miljøkonsekvensene av å deponere filterstøv i Trondheimsfjorden.

Kalkverk, Røra
Foto: Knut Reitan / NRK

Kalkverket har foretatt slik deponering siden 1988, og Statens forurensingstilsyn mener de ikke har gjort en god nok jobb i å finne ut hva dette betyr for miljøet.

- Bedriften har hatt begrenset kunnskap om det som har skjedd i fjorden, og det har vi ønsket å rette på, sier seksjonssjef Harald Sørby i Statens forurensningstilsyn.

Verdalskalk har foretatt og levert undersøkelser, men om de er gode nok kan ikke Sørby svare på foreløpig. Verdalskalk har hatt tillatelse til å slippe ut flere tusen tonn filterstøv i Trondheimsfjorden siden 1988. Statens forurensingstilsyn mener de ga forsvarlige tillatelser den gangen.

- De tillatelsene har vært gitt ut i fra de forutsetningene vi hadde den gangen, og vi er trygge på at det var etter beste vurdering den gangen, sier Sørby.

Politikerne på banen

Inderøy kommune uttalte seg ikke da SFT kritiserte Verdalskalk i tillatelsen som ble gitt i fjor. Dette påpeker naturvernforbundet i et brev de har sendt kommunen, sier leder Per Flatber i Nord-Trøndelag.

- Vi mener at nå må man gå inn å se på konskekvensene av utslippene, sier Flatberg.

Kommunalsjef i Inderøy, Marit Myrhaug, ser alvorlig på saken.

- Vi vil orientere formannskapet etter 17. mai, og så må vi drøfte hvordan vi går videre, for dette er en alvorlig sak, sier Myrhaug.

Overdriver

Daglig leder Håkon Mork ved Verdalskalk tar kritikken til SFT til etterretning, men han mener Naturvernforbundet overdriver påstander om miljøkonsekvenser.

- Det er klart at det må vi rette oss etter, og vi må innse at vi ikke har vært god nok på dette. Det vi slipper ut blir kjemisk kartlagt, og SFT har fått rapporter om hva vi har deponert, sier Mork.

Nå har Verdalskalk og Norfrakalk inne en søknad til SFTom å få deponere over ti tusen tonn filterstøv i kalkbruddet på Røra.