Hopp til innhold

Leif Ivar Kristiansen dømt til 4 år og 9 måneders fengsel

Leif Ivar Kristiansen er dømt til fengsel i fire år og ni måneder. Han anker alt.

Video Dom HA-sak

Leif Ivar Kristiansen er dømt til 4 år og ni måneders fengsel.

Retten mener det er bevist at Leif Ivar Kristiansen sto som bakmann for hele partiet på 9,9 kilo hasj, som ble beslaglagt på Støren i 2009. Tingrettsdommer Rune Lium sier retten derfor dømmer Kristiansen for grov narkotikaovertredelse.

Kristiansen er også funnet skyldig i grovt ran og bruk av trusler, og dømmes til fengsel i fire år og ni måneder.

Leif Ivar Kristiansen sa i retten at han uten tvil kommer til å anke hele dommen mot han.

– Jeg skal anke mot alt det går an å anke på, var ordene han brukte.

Fullt gjennomslag

Statsadvokat Per Morten Schjetne ba om fengsel i fem og et halvt for Leif Ivar Kristiansen (51), som antas å være lederen for Hells Angels i Norge.

Aktor mente det var bevist at Leif Ivar Kristiansen var delaktig i kjøpet og transporten av et parti med 9,9 kilo hasj, som ble beslaglagt av politiet på Støren i mai 2009. Det alene kvalifiserer til fengsel i tre år.

Dommen i Sør-Trøndelag tingrett i hasjrettssaken gir tilnærmet fullt gjennomslag for aktoratet.

Den antatte Hells Angels-lederen Leif Ivar Kristiansen mange forklaringer blir tilsidesatt, og aktoratets hovedvitnes forklaringer sammen med andre bevis legges til grunn.

Skyldig i grovt ran

I tillegg ba aktor om fengsel i to år og seks måneder for utpressing i form av trusler mot konkurrenter i tatoveringsbransjen, to ran av flere hundre tusen kroner fra sine medtiltalte for den beslaglagte hasjen, og to mindre forseelser.

Retten finner det ikke bevist at Kristiansen er skyldig i hele tiltalepunktet om ran.

– Det er ikke bevist at Leif Ivar Kristiansen har mottatt mer enn han har erkjent å motta for betalilng av tapt hasj, sa dommer Rune Lium.

«... ellers blir det fysisk»

Derimot mener retten at Kristiansen framsatte trusler mot sine medtiltalte. SMS-meldingen «nå må dere ta kontakt, ellers så blir det fysisk» mener retten er bevis på trussel om vold.

Denne meldingen ble sendt av Kristiansens løpegutt, som retten mener har sendt på vegne av Kristiansen. Retten mener det er bevist at denne og andre trusler skapte alvorlig redsel hos begge de medtiltalte. Kristiansen mottok derfor 170.000 kroner ubegrunnet, og dømmes for grovt ran.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Leif Ivar Kristiansen i retten

Leif Ivar Kristiansen (51) ble ikke trodd i retten, og ble funnet skyldig på nesten alle punkter).

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Skyldig i utpressing

Sør-Trøndelag tingrett mener det er bevist at Leif ivar Kristiansen har framsatt trusler som skapte redsel hos den medtiltalte 32-åringen.

– Noen telefonsamtaler må sees på som instruks om bruk av vold, leste dommer Lium opp fra dommen.

Retten viser til meldingen «Noe skal skje. En time har dere. Bare finn ham og kom med ham.»

Derimot mener ikke retten at Kristiansen har hatt gevinst av å drive inn denne narkogjelda. Kristiansen dømmes likevel for grovt ran og bruk av trusler over lang tid.

Leif Ivar Kristiansen dømmes også til å erstatte 170.000 kroner til 32-åringen, og 175.000 kroner til narkokurerens (21) far, som har lånt ut disse pengene til sin sønn.

Erkjente tre kilo og trusler

Leif Ivar Kristiansen har innrømmet befatning med tre av de 9,9 kiloene med hasj. De resterende sju kiloene mente Kristiansen 32-åringen kjøpte for egen regning.

Kristiansen har også innrømmet å ha truet en kvinnelig innehaver av en tatoveringssalong i Trondheim, på det Kristiansen mente var «en dårlig dag».

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Bil skutt med hagle

Bilen til en tatovør som Kristiansen skal ha truet ble beskutt med haglgevær like før rettsaekn tok til.

Foto: Politiet i Sør-Trøndelag

Visste de var avlyttet

Aktor har hatt en vanskelig jobb med å bevise at Kristiansen har vært knyttet til hele hasjpartiet. En viktig del av bevisene for å bygge opp en indisierekke mot Kristiansen er politiets opptak av Kristiansens telefonsamtaler.

I retten har aktor lagt fram over 70 telefonsamtaler Kristiansen har hatt med sine medtiltalte. Aktor mener temaet i alle disse samtalene er penger for hasjpartiet, selv om ordet «penger» ikke blir brukt i én eneste av samtalene.

Kristiansen avviste dette med at man ikke trenger å si hva man snakker om når begge vet hva man snakker om i en samtale.

Forøvrig har Kristiansen i retten gitt uttrykk for at han var fullt klar over at politiet avlyttet telefonen hans.

– Lite troverdig vitne

Kristiansens forsvarer Morten Furuholmen tilbakeviste påstanden om at Kristiansen var involvert i hele partiet med 9,9 kilo hasj. Furuholmen viste til at aktoratet knytter hele bevisførselen til politiets hovedvitne (32-åringen), som Furuholmen mener er et svært upålitelig vitne.

Furuholmen mente 32-åringen sier det politiet vil for å få den strafferabatten han har fått i aktors påstand.

Dommen viser at Furuholmen ikke har lykkes i å så tvil om hovedvitnets troverdighet. Hele dommen bygger på 32-åringens vitneutsagn, samt telefonavlyttinger og andres forklaringer.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Rettstegning av aktoratets hovedvitne i hasjsaken.

Sør-Trøndelag tingrett har valgt å tro på aktoratets hovedvitne, den 32 år gamle trondheimsmannen som sto tiltalt sammen med Leif Iva Kristiansen.

Foto: Rettstegning: Knut Løvås / NRK

Økt straff for hovedvitnet

Den 32-år gamle trondheimsmannen som står medtiltalt for å ha medvirket til kjøp av 9,9 kilo hasj ble kjent skyldig etter tiltalen og får en straff på 420 dagers samfunnstjeneste og 60 dagers fengsel.

Etter rettssaken vil politiets hovedvitne få ny identitet og vitnebeskyttelse for å unngå represalier fra Hells Angells-miljøet.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Koffert med 9,9 kilo hasj.

Kofferten med 9,9 kilo hasj som ble beslaglagt på Støren stasjon i Midtre Gauldal i 2009.

Foto: Sør-Trøndelag Statsadvokatembete / NRk

Ung hasjkurér

Den 21 år gammel trønderen som fraktet hasjen på toget fra Oslo til Støren mente aktor burde bli idømt fengsel i to år og åtte måneder. Da har han fått strafferabatt på 20 prosent for å ha tilstått sin medvirkning, selv om tilståelsen kom noe sent.

21-åringen forklarte i retten at han trodde Leif Ivar Kristiansen trodde han hadde med 3 kilo hasj, og ikke 9,9 kilo.

21-åringen ble funnet skyldig i mevirkning til hele hasjbeslaget, og dømmes til fengsel i ett år og ni måneder.

Vietnamesere var leverandører

De to siste medtiltalte er to vietnamesere i Oslo som solgte hasjen til trønderne. Den ene av disse tilsto under avhør, mens den andre tilsto i retten.

Aktor mener dette kvalifiserte til henholdsvis 20 og 10 prosent strafferabatt, og påstanden ble 2 år og åtte måneders fengsel for den ene og to år for den andre.

Begge er funnet skyldig etter tiltalen. Den mest involverte mannen dømmes til fengsel i to år og tre måneder, samt inndragning av våpen. Han kan også vente seg et erstatningskrav.

Den andre vietnameseren fikk ett år og ni måneders fengsel. Han vedtok dommen på stedet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siste fra Trøndelag