Kriseplan mot bjørn i Grong

Politiet i Grong har laget kriseplaner for hvordan bygdefolket skal beskyttes mot skadeskutt og livsfarlig bjørn.

Bjørn skutt i Tømmerås, Grong
Foto: Ole Petter Klepp / NRK

– En skadeskutt bjørn er livsfarlig for mennesker. Det samme gjelder bjørn som blir påkjørt og skadet i trafikken, sier lensmann Norolf Nordaune til Nationen.

– Skrekken er at noen skadeskyter en bjørn, som enten angriper jegeren eller rømmer til et sted med folk og bebyggelse. Vi har laget beredskapsplaner for evakuering, ferdselsforbud og varsling, sier Nordaune til avisa.

Bøndene har væpnet seg

Bjørn skutt i Tømmerås. hos Veterinærinst.
Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Grong har opplevd flere bjørneepiosder den siste tiden, og bøndene har for lengst væpnet seg med grovkalibrede våpen, og gir fortløpende ut fullmakter til jegere, slik at også de kan påberope seg nødverge. 

For noen dager siden var det kommunale jaktlaget var ute for å felle en jerv. I stedet oppdaget de en bjørn som de mente angrep en flokk sauer. Saken er under politietterforskning, siden det ikke var gitt fellingstillatelse på bjørnen.

Lot være å skyte

Natt til onsdag ble sauebonde Kjell Johansen og sønnen Bengt Anders vitne til at en annen bjørn angrep sau. Far og sønn var ute på en av sine mange tilsynsrunder.

– Bjørnen jaget ei søye med to lam foran seg og ble borte noen minutter. Så dukket den opp igjen fra en annen kant og bykset seg rett inn i en flokk på om lag 200 dyr. Disse jaget bjørnen rundt og bak oss. Plutselig kom bjørnen fram 30 meter foran oss. Hadde vi ventet at den ville vise seg der, kunne vi skutt den, men vi valgte å prioritere sikkerheten, sier Johansen til Nationen. Senere fant han igjen en av søyene som bjørnen hadde drept.

– Bjørner kan nå en fart på 60 kilometer i timen. Står du 30 meter unna og bare skadeskyter, er bjørnen over deg før du får ladet om. Saubonden gjorde rett i å la være å skyte, sier lensmann Norolf Nordaune til avisa.