NRK Meny
Normal

Kringen tapte i lagmannsretten

Kolo Veidekke var i sin fulle rett til å avskjedige den tidligere distriktslederen i Trøndelag, mener Frostating lagmannsrett.

Odin Kringen

Odin Kringen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det melder Adresseavisen.

Odin Kringen fra Stjørdal, som i vinter fortalte om prissamarbeid i asfaltbransjen, gikk til sak for å få kjent oppsigelsen fra sin tidligere arbeidsgiver ugyldig.

Samtidig gikk han til kamp mot beskyldninger om at han skal ha forsøkt å presse Kolo Veidekke for 3,7 millioner kroner.

Han tapte i tingretten, og nå også i ankesaken i lagmannsretten.

Han er også dømt til å betale saksomkostninger på 150.000 kroner.

– Svært skuffet

Odin Kringens advokat sier klienten hans er svært skuffet over resultatet.

– Han hadde håpet å vinne frem, men når lagmannsretten i sin bevisvurdering kom til samme konklusjon som tingretten, var resultatet gitt, sier advokat Roald Engeness til Adresseavisen.

– Vi mener Kringens handlinger må sees på bakgrunn av den situasjon han var i, og hadde håpet på større forståelse i lagmannsretten.

Han sier de ennå ikke har vurdert en eventuell anke.

Da saken ble behandlet i retten avviste Kringen at han hadde forsøkt å presse arbeidsgiveren sin.

– Det var ikke utpressing, men et rop om hjelp, sa Kringen.

Veidekke fornøyd

Konsernadvokat i Veidekke John Strand sier i en pressemelding at de er fornøyde med å vunnet fram både i tingretten og i lagmannsretten.

– Ingen av domstolene har funnet saken tvilsom. Nå er det godt dokumentert og bekreftet at Veidekke var i sin fulle rett til å avskjedige Kringen, sier John Strand.

Under rettssaken kom det fram at selskapet leide inn vektere for å passe på mannen som etterfulgte Odin Kringen i Kolo Veidekke.

Gransker asfaltbransjen

Etter NRKs avsløringer ba bransjeforeningen for hele anleggsbransjen i Norge, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), om gransking av hele asfaltmarkedet.

Konkurransetilsynet er i gang med å undersøke om det har foregått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen.

Også KS og den tidligere lederen av samferdselskomiteen Per Sandberg (Frp) forlangte en gjennomgang av bransjen.

Ifølge konserndirektør for kommunikasjon Kai Krüger Henriksen i Veidekke gikk selskapet selv til Konkurransetilsynet 28. januar 2010. De anmodet om bistand for å få brakt klarhet i Odin Kringens påstander. Det ble også sendt ut en børsmelding som saken.