Kriger med Forsvaret om viktige kystområder

Forsvarets båndlegging av kystområder på Fosen hindrer utviklingen av laksenæringen. Det mener Bjugn kommune som ønsker å tilby konsesjon for oppdrett. Forsvaret sier nei.

Oppdrett

Bjugn kommune ønsker å legge forholdene til rette for flere oppdrettsanlegg i kommunen. Men Forsvaret vil ha områdene til å øve i.(Illustrasjonsbilde)

Foto: Erland Knutsen / NRK

Bjugn kommune har mange områder utenfor kysten sin som er godt egnet for oppdrett av laks, og for andre aktiviteter innen havbruk og matproduksjon. I framtida kan dette området også være aktuelt for produksjon av skjell og alger.

– Lite fleksible

– Vi opplever Forsvaret som lite fleksible, og dermed får vi ikke tilgang til områder hvor vi kunne utviklet havbruksnæringa, sier Bjugn-ordfører Ogne Undertun til NRK.

Forsvaret ønsker å beholde store områder langs kysten for å kunne holde øvelser, men i denne saken har ikke NRK klart å få noen kommentar til kritikken fra Bjugn-ordføreren.

– Da vi planla arealer for Kampflybasen fikk vi beskjed om at de ikke trengte områdene rundt Vågan, men de ønsket å ha områdene ved Karlsøya på Tarva. Senere kom Sjøforsvaret inn og sa at de trengte de områdene Luftforsvaret ikke lenger hadde behov for. Da blir det problematisk å forholde seg til Forsvaret, mener Undertun.

Ønsker sambruk

Bjugn kommune ønsker sambruk av arealene. Ordføreren mener det er mulig med et moderne havbruk.

– Vi kan ikke se at Forsvaret har hatt øvelser i det aktuelle området på ti år, og da skulle havbruksnæringa ha god tid til å flytte både fisk og installasjoner, sier han.

Ogne Undertun og Bjugn kommune har hatt møter med både Forsvarsdepartementet og Fiskeridepartementet om saken. De er også i kontakt med kommuner i Troms som opplever Forsvaret på akkurat samme måte.

– Hvordan skal vi kunne samarbeide om å utnytte land og hav på best mulig måte? Jeg er ikke imponert over Forsvarets velvilje, og synes rett og slett de gjør en for dårlig jobb, sier Ogne Undertun.