NRK Meny
Normal

Kriger med Forsvaret om viktige kystområder

Forsvarets båndlegging av kystområder på Fosen hindrer utviklingen av laksenæringen. Det mener Bjugn kommune som ønsker å tilby konsesjon for oppdrett. Forsvaret sier nei.

Oppdrett

Bjugn kommune ønsker å legge forholdene til rette for flere oppdrettsanlegg i kommunen. Men Forsvaret vil ha områdene til å øve i.(Illustrasjonsbilde)

Foto: Erland Knutsen / NRK

Bjugn kommune har mange områder utenfor kysten sin som er godt egnet for oppdrett av laks, og for andre aktiviteter innen havbruk og matproduksjon. I framtida kan dette området også være aktuelt for produksjon av skjell og alger.

– Lite fleksible

– Vi opplever Forsvaret som lite fleksible, og dermed får vi ikke tilgang til områder hvor vi kunne utviklet havbruksnæringa, sier Bjugn-ordfører Ogne Undertun til NRK.

Forsvaret ønsker å beholde store områder langs kysten for å kunne holde øvelser, men i denne saken har ikke NRK klart å få noen kommentar til kritikken fra Bjugn-ordføreren.

– Da vi planla arealer for Kampflybasen fikk vi beskjed om at de ikke trengte områdene rundt Vågan, men de ønsket å ha områdene ved Karlsøya på Tarva. Senere kom Sjøforsvaret inn og sa at de trengte de områdene Luftforsvaret ikke lenger hadde behov for. Da blir det problematisk å forholde seg til Forsvaret, mener Undertun.

Ønsker sambruk

Bjugn kommune ønsker sambruk av arealene. Ordføreren mener det er mulig med et moderne havbruk.

– Vi kan ikke se at Forsvaret har hatt øvelser i det aktuelle området på ti år, og da skulle havbruksnæringa ha god tid til å flytte både fisk og installasjoner, sier han.

Ogne Undertun og Bjugn kommune har hatt møter med både Forsvarsdepartementet og Fiskeridepartementet om saken. De er også i kontakt med kommuner i Troms som opplever Forsvaret på akkurat samme måte.

– Hvordan skal vi kunne samarbeide om å utnytte land og hav på best mulig måte? Jeg er ikke imponert over Forsvarets velvilje, og synes rett og slett de gjør en for dårlig jobb, sier Ogne Undertun.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.