KrF anklager regjeringa for avtalebrudd

– Det er avtalebrudd fra regjeringa å la kommunene bestemme reservasjonsretten i abortspørsmål, mener flere sentrale KrF-ere.

Geirmund Lykke

– Det høres ut som om det er gitt en altfor stor lokal handlefrihet i forhold til det som var intensjonen i den avtalen som er inngått mellom partiene, sier KrFs Geirmund Lykke.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Dersom det blir stående fast at kommunene skal ha lokal handlefrihet på dette, er det et avtalebrudd i forhold til den avtalen vi har omkring reservasjonsretten, sier gruppeleder for KrF i Trondheim bystyre, Geirmund Lykke.

– Det står i avtalen at det skal tilrettelegges for reservasjonsmuligheter. Da kan det ikke være opp til hver kommune. Men da må vi følge menneskerettighetskonvensjonene som sier at samvittigheten skal kunne telle med, sier andre nestleder i Kristelig Folkeparti og varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe.

Forslag fra helseministeren

Stridens eple er punktet om selvbestemt abort i samarbeidsavtalen som er underskrevet av Høyre, KrF og Frp med følgende ordlyd:

Partene er enige om at det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.

Det som har satt skinnene i kok er at helseminister Bent Høie sendte ut et forslag til høring som åpner for at hver enkelt kommune kan bestemme om legene lokalt skal få muligheten til å reservere seg seg mot abort.

Bjørg Tysdal Moe

– Det står i avtalen at det skal tilrettelegges for reservasjonsmuligheter. Da kan det ikke være opp til hver kommune, sier varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe.

Foto: Arild Eskeland

Uenighet i Høyre

I løpet av helga har sentrale høyrepolitikere varslet at de ikke vil la leger reservere seg. Det kan se ut til at bystyrene i Bergen Oslo og Trondheim kan komme til å lande på nei til reservasjon.

– Det høres ut som om det er gitt en altfor stor lokal handlefrihet i forhold til det som var intensjonen i den avtalen som er inngått mellom partiene. Det står ingenting i avtaleteksten om at kommunene skal kunne si ja eller nei til en lokal reservasjonsmulighet for fastlegene sine, sier Lykke.

– Mister sin betydning

– Denne avtalen mister sin betydning om kommunene skal få lov til å bestemme dette spørsmålet her, sier gruppeleder i Bergen KrF, Marita Moltu.

Hun etterlyser eksempler på at det har skapt problemer at leger allerede i dag ikke vil henvise til abort.