KrF

Kristelig Folkepartis liste i Frosta ved kommunevalget 2007.

1 Aase Faanes Normann 1932

2 Anne-Lise Sivertsen 1950

3 Per Arne Myraunet 1959

4 Torun Dagny Nesse 1956

5 Svein Kvarme 1945

6 Anne Irene Hagerup 1954

7 Arne Roar Ketil Haug 1950

8 Oddrun Beate Moksnes 1941

9 Kjell Lohse 1955

10 Magnar Faanes 1931

11 Brit Oline Stavseth Nyeng 1946

12 Kristian Risan 1932

13 Anne Elisabeth Aunet 1948

14 Karen Skogly 1933