Krever utbedringer i Namsskogan familiepark

Mattilsynet og Direktoratet for Naturforvaltning var på befaring i Namsskogan familiepark i dag, og krever bedre sikring av dyrene i parken.

Bjørnunge
Foto: Trond Leirvik

Knut Rønningen, sjef for tilsyn hos Mattilsynet i Midt-Norge, sier til NRK at det er helt klart at de fysiske tiltakene i parken ikke har vært gode nok til å hindre rømminger.

Samtidig understreker han at parken har fulgt de spesifikasjonene som ble gitt når parken i sin tid fikk tillatelse til å drive.

- Det er tydelig at kunnskapen om dyras adferd den gangen ikke var god nok til å lage en rømmingssikker dyrepark, sier Rønningen.

Frist til 1. november

Namsskogan Familiepark skal innen 1. november legge fram en utbedringsplan hvor hele det fysiske sikringsopplegget skal gåes i gjennom. De skal også innføre en del nye rutiner for å sikre at rømminger ikke skjer igjen. Alle utbedringstiltak skal være gjennomført innen parken åpner neste vår.

- Gode beredskapsplaner

Rønningen berømmer familieparken for å ha hatt gode beredskapsplaner, og at planene er gjennomført til punkt og prikke i forbindelse med rømmingene.

- Der har vi overhodet ingen anmerkninger, sier han.