Hopp til innhold

Krever toalett på langdistansebusser i Norge

Rune har en tarmsykdom som gjør han helt avhengig av toalett på lengre bussturer. Han er en av flere som reagerer sterkt på manglende toalett på nye busser.

Rune Wollner-Hagen

NY BUSS MANGLER TOALETT: Rune Wollner–Hagen satt over tre timer på bussen, som ikke hadde toalett ombord.

Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– De må tenke på passasjerene. Dette er veldig viktig.

Det sier Rune Wollner–Hagen (49).

Han har mageproblemer, som gjør at det kan bli akutt behov for et toalett. Det var det ikke på den tre timer lange bussturen han nylig var med på.

Ingen av de 108 nye elbussene i Buskerud har toalett ombord.

Vi har stor forståelse for at de med kritisk tarmsykdom har utfordringer med å reise med kollektivtrafikken. Normalt sett er det ikke toalett på denne typen busser i anbudsområdet.

Det forteller administrerende direktør i kollektivselskapet Brakar, Terje Sundfjord.

Nå krever Mage–tarmforbundet en ny lov som forbyr kjøp av langdistansebusser uten toalett.

Mads Johansson

Generalsekretær Mads Johansson i Mage–tarmforbundet, sier at dagens lovverk ikke er godt nok.

Foto: Ragnhild Elnæs/Kolonihaven.no

Avhengig av toalett

Rune Wollner–Hagen har Crohns, en kronisk betennelse i mage og tarmkanalen.

Da han nylig skulle reise med bussen fra Kongsberg til Geilo, en tur på 159 kilometer, var han ikke klar over at den nye bussen manglet toalett ombord.

– Det er ikke bare oss med mageproblemer, men mange andre som også er avhengig av et toalett. Mange av passasjerene reagerte, forteller han.

Omtrent 15 prosent av befolkningen har irritabel tarm, og vel 20 prosent har overaktiv blære.

I juni la Transportøkonomisk institutt fram en rapport som viser at mangel på toalett i kollektivtrafikken og på offentlige steder begrenser livskvaliteten for mange.

Rune Wollner–Hagen sier at praksisen med å lyse ut nye bussanbud uten krav til toalett på lengre turer, må stanses. For han blir det vanskelig å ta bussen igjen, og neste gang vil han kjøre bil.

– Det synes jeg er rart og litt hensynsløst. Det et must å ha toalett på slike busser.

Rune Wollner-Hagen

NYE BUSSER: 108 nye busser er kjøpt inn av kollektivselskapet Brakar. Ingen har toalett, heller ikke på lengre bussruter.

Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Lang veg å gå

Generalsekretær Mads Johansson i Mage–tarmforbundet sier de har kjempet hardt for å få endret loven.

I et samarbeid mellom Mage-tarmforbundet og åtte andre brukerorganisasjoner fikk de medhold i at busser ikke kan stenge toalett under kjøring.

Nylig er toalettene åpnet igjen på lengre bussruter i Trøndelag, etter at selskapet AtB fikk pålegg om dette fra Diskrimineringsnemda.

I mai i år endret Samferdselsdepartementet forskriften etter påtrykk fra forbundet. Nå slås det fast at du som passasjer kan ta av deg sikkerhetsbeltet, for å bruke toalett på busser under kjøring.

Fortsatt kan nye bussanbud lyses ut uten krav til toalett på langdistansebusser, slik de har gjort i Buskerud.

Loven burde forby kjøp av langdistansebusser uten toalett om bord. Det er like diskriminerende som å stenge toalettene. Dessverre er ikke lovverket godt nok i dag, sier Johansson.

Les også: Busselskap bryter loven: Ulovlig å stenge toalettene

AtB
AtB

Rune Wollner-Hagen

Passasjer Rune Wollner–Hagen mener nye busser har gode seter og er fine, men håper noen av dem kan få toalett.

Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Ikke planer om lovendring

Departementet har ingen planer om en lovendring:

For busser som er omfattet av offentlige kjøp, kan fylkeskommunen stille krav til kjøretøyene som benyttes, og er også nærmest til å vurdere behovet for sine ruter. Vi legger til grunn at både fylkeskommunene og transportselskapene gjør forsvarlige vurderinger av hvordan behovet for toalettbesøk ivaretas.

Det sier senior kommunikasjonsrådgiver i Samferdselsdepartementet, Frøydis Tornøe.

I anbudet fra Viken fylkeskommune er det ikke krav om toalett i de 108 nye bussene, som er kjøpt i Buskerud.

– På normal skoleskyss og vanlige bussruter i Norge, både på korte eller lange ruter, så er det sjelden det er toaletter.

Det sier administrerende direktør i kollektivselskapet Brakar, Terje Sundfjord.

Les også: Bussjåførarane må gå på do i folks hagar og buskar

Ørjan Takle, verneombod i Nettbuss
Ørjan Takle, verneombod i Nettbuss

Ber fylkestinget gripe inn

Generalsekretær i Mage–tarmforbundet, Mads Johansson, sier han er provosert over svaret fra departementet og kollektivselskapet.

Det er utrolig at verken Samferdselsdepartementet eller Brakar ser behovet for å stanse denne praksisen, som både passasjerer og bussjåførene er imot.

Nå ber han fylkestinget i Buskerud om å gripe inn snarest.