Krever tilbake landbrukstøtte

Fylkesmannen krever tilbakebetaling av setertilskudd på 245.000 kroner fra seks gårdbrukere i Verdal.

Kyr
Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

I fjor ble det utbetalt setertilskudd til 51 bønder rundt om i fylket, med krav om å ha hele eller deler av sin melkeproduksjon på seter i minst fire uker i sommerhalvåret.

Nå må seks bønder, alle fra Verdal kommune, tilbakebetale til sammen 245.000kr på grunn av brudd på reglene.

- Reglene er klare

- Samtlige må betale tilbake. Forskriften er helt klar på at den enkelte gårdbruker har et ansvar for å sette seg inn i regelverket på de ordningene man søker tilskudd fra, sier Kirsten Indgjerd Værdal, som er landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Landbruksdirektøren i Nord-Trøndelag tror gårdbrukerne i Verdal har påvirket hverandre.

- Det ser ut som det har vært en snøballeffekt der flere har benyttet seg av ordninga, og der det ikke er blitt avdekket ved kontroll at de ikke har krav på disse pengene, sier Indgjerd Værdal.

- Påstand mot påstand

- Vil du kritisere landbruksrådgivninga i Verdal kommune i denne saken?

- Det vil jeg være veldig forsiktig med å gjøre. Det er litt påstand mot påstand her. De seks gårdbrukerne har vært inne på den tanken, mens Verdal kommune har gitt en redegjørelse fra sitt ståsted, sier landbruksdirektøren.

Gårdbrukerne i Verdal har nå tre ukers klagefrist på vedtaket fra Fylkesmannen.