Krever seks måneders fengsel

Tre drosjeeiere i Namsos risikerer flere måneders fengselsstraff for å ha svindlet Nord-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med skolekjøring. Aktor la fredag ned påstand om et halvt års fengsel for alle tre.

Amund Sand

Politiadvokat Amund Sand mener det har hersket en ukultur ved Namsos Taxi.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Namsos Taxi

Flere av drosjeeierne i Namsos har betalt bøter etter å ha fått for mye utbetalt for skolekjøring.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Rettssaken mot de tre drosjeeierne i 40- og 50-årene avsluttes i Namdal tingrett i dag. De tre er tiltalt for grovt bedrageri mot Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Sammen med de andre drosjeeierne i Namsos tok de seg for godt betalt da de kjørte skoleelever i kommunen i årene 2011 til 2013.

– Bedro fylkeskommunen

– Vi mener de med forsett bedro fylkeskommunen. Dette har en form for organisert kriminalitet, og har vært et systematisk bedrageri. Det spesielle her er jo at ingen andre drosjeeiere i Nord-Trøndelag har oppfattet avtalen om skolekjøring på samme måte som Namsos Taxi, sa aktor, politiadvokat Amund Sand, i sin prosedyre i retten fredag formiddag.

Den påståtte svindelen skjedde ved at drosjeeierne i Namsos tok full betaling allerede fra da de kjørte ut fra sentralen for å hente skoleelevene. Det skulle de først ha gjort når eleven satte seg inn i bilen.

– Under rettssaken har de tiltalte hevdet at de fikk klarsignal fra Taxi Midt-Norge til å gjøre det på denne måten. Det mener vi er feil, sier Sand til NRK.

462.000 kroner

Til sammen skal drosjeeierne i Namsos ha fått utbetalt 462.000 kroner for mye fra Nord-Trøndelag fylkeskommune i løpet av de to skoleårene. De fleste drosjeeierne har akseptert dette og betalt bøter.

– Jeg og min klient mener Taxi Midt-Norge som forhandlet fram avtalen om skolekjøring med fylkeskommunen, ga klarsignal til å gjøre det på den måten Namsos Taxi gjorde. Derfor handlet de i god tro, sier Kjell Horseng som forsvarer en mann i 50-årene fra Namsos.

– Frifinnes

Drosjeeierne hevder de misforstod avtalen, og at de kunne kreve mer betalt for skolekjøringen. Horseng mener derfor hans klient må frifinnes for tiltalen.

Aktor Amund Sand ba i sin påstand om fengsel i seks måneder for alle de tre tiltalte. To måneder av straffen må sones i fengsel. I tillegg må de alle betale ei bot på 30.000 kroner, og erstatninger til Nord-Trøndelag fylkeskommune på mellom 41.000 og 62.000 kroner.

Rettssaken i Namdal tingrett avsluttes fredag ettermiddag.