– Hev lønna for tilsynsførere!

44 fosterhjemsbarn i Sør-Trøndelag manger tilsynsfører. Problemet går igjen over hele landet. Norsk Fosterhjemsforening krever at noe blir gjort.

barn

Mange barn i fosterhjem mangler en uavhengig person som følger med på hvordan det går med dem. Illustrasjonsfoto.

Foto: NRK

Torunn Hauen Aks

Torunn Hauen Aks, fostermor og leder i Norsk Fosterhjemsforening.

Foto: Pressefoto

– Mange barn er nærmest rettsløse når de ikke har tilsynsfører. Kommunene må ta dette mer på alvor! Barnevernstjenesten mange steder prioriterer ikke å skaffe alle tilsynsfører, mener Torunn Hauen Aks, fostermor og leder i Norsk Fosterhjemsforening.

En fersk rapport fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag viser at 44 barn i fosterhjem ikke har en tilsynsfører som følger dem opp. I rapporten står det blant annet:

Fylkesmannen ser med bekymring på at 44 barn som bor i fosterhjem i fylket mangler tilsynsfører og at 30 % av barna som har tilsynsfører ikke får det antall tilsynsbesøk som samsvarer med lovens krav.

Omtrent slik har det vært år etter år , og problemet går igjen mange steder i landet.

Det er de enkelte kommunene som har ansvar for at alle barn i fosterhjem har en tilsynsfører.

Nå mener Norsk Fosterhjemsforening at de må skjerpe seg.

– Javisst kan det være vanskelig å skaffe tilsynsførere. Men de kan gi mer penger til de som melder seg, og de kan annonsere oftere for å få tak i folk, mener leder Torunn Hauen Aks.

– Ikke bra nok

Jostein Magne Krutvik

Jostein Magne Krutvik hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Foto: Pressefoto

Jostein Magne Krutvik hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag synes det er synd problemet med manglende tilsynsførere går igjen år etter år.

– Noen kommuner har blitt bedre, men vi har nulltoleranse. Alle barn skal ha tilsynsfører, og de skal følges opp slik loven krever, sier han.

– Ordningen er et sikkerhetsnett i barnevernet. Når det svikter er det alvorlig.

Viktig at det er en uavhengig person

Martha Kalland er tilsynsfører for mellom 20 og 30 barn i fire kommuner i Trøndelag. Hun opplever at barna får mye ut av å ha en person som henne.

– Når jeg er helt uavhengig av både barnevernstjenesten og fosterforeldrene kan barna si alt. Jeg opplever at de får en god tillit til meg, og de kan ta opp ting som ikke er bra, samme hva det måtte være.

Martha Kalland

Martha Kalland er tilsynsfører for mellom 20 og 30 barn.

Foto: Privat

Kalland besøker barna fire ganger i året, og skriver rapport hver gang. Hun synes det er alvorlig at så mange barn mangler tilsyn, og tror lønna kan være et hinder.

– Det varierer veldig hva kommunene betaler, men det ligger nok i snitt godt under andre lønninger. Det kan kanskje være en grunn hvis det er vanskelig å få tak i folk.

Jobber med saken

Hos Kommunenes Sentralforbund (KS) mener rådgiver Anne Jensen at det ikke har blitt verre de siste årene. Likevel jobber de med problemet.

– Det er beklagelig at mange ikke har tilsynsfører. Vi skal snart ta kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet for å diskutere hva vi kan gjøre for at det skal bli bedre, sier hun.

– Allerede ser vi at små kommuner ofte gir et bedre barnevernstilbud når de samarbeider. Det har vi vellykkede eksempler på, forteller Jensen.