Frykter saken vil ende i fortvilelse

Landsforeningen mot seksuelle overgrep er sterkt kritiske etter at det ble bestemt nedleggelse av traumetilbudet i Malvik.

Brukere Betania protesterer

Brukere ved Betania protesterte etter at det ble kjent at tilbudet skulle legges ned.

Foto: Elisabeth Skarrud

Henrik Sandbu

Fagdirektør i Helse Midt-Norge Henrik Sandbu, mener traumepasienter vil få et bedre tilbud ved St. Olavs hospital.

Foto: Eir-J.Bue

Tilbudet ved Betania i Malvik kommune skal legges ned. Det har administrasjonen i Helse Midt-Norge bestemt.

En av årsakene skal være mangler etter et gjennomført tilsyn.

– Vi opplever at administrasjonen allerede bestemte seg for nedleggelse i 2009, sier Hilde Sæther, som er med i styringsgruppa til Landsforeninga for seksuelt misbrukte.

– En faglig avgjørelse

Hun mener fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge ville legge ned Betania også i 2009. Men da talte styret i Helse Midt-Norge ham midt imot.

Denne gangen fikk aldri styret saken til behandling. Fagdirektøren la fram nedlegginga som et fullbyrda faktum.

– Dette ser vi på som en faglig avgjørelse ut i fra en omfattende og svært kritisk tilsynsrapport fra Helsetilsynet. Vedtaket ble gjort av hensyn til pasientene, sier Sandbu.

Sender brev til styremedlemmer

Men mange av pasientene protesterer.

Før styremøtet sist torsdag ble de stoppa da de forsøkte å dele ut et skriv til styremedlemmene, om hvorfor de mener nedleggingsvedtaket var gjort på sviktende grunnlag.

Nå sender de i stedet brevet direkte til hvert enkelt styremedlem, med håp om at styret selv krever å få saken på sitt bord.

Garanterer bedre tilbud

Henrik Sandbu forsikrer at seksuelt misbrukte kommer til å få et bedre behandlingstilbud ved St. Olavs hospital.

– Her er det etablert følgeforskning. De har sett på egne resultater, og så langt er dette oppløftende, sier han.

Men tilbudet ved sykehuset er ikke skreddersydd for mennesker som har traumer etter seksuelt misbruk, slik Betania er. Ved St. Olavs hospital handler tilbudet om alle slags traumer.

– Det kan handle om trafikkulykker, asylsøkere eller personer som kommer fra krigssituasjoner, sier Sandbu.

Frykter fortvilelse

Sæther reagerer.

– Jeg skjønner ikke hvordan de skal kunne sørge for et godt nok tilbud for oss. Det er ansatte ved tilbudet på sykehuset som i dag sender folk til Malvik og Betania, og de sier at dette tilbudet er viktig, sier hun.

Hilde Sæther frykter at fortvilelsen mange føler nå, kan ende svært tragisk.

Nå setter hun og mange andre sin lit til at styret i Helse Midt-Norge går inn i saken.

– Styremedlemmene har en rett til å uttale seg. Vi tror ikke de gir seg med dette, sier hun til NRK.

Betania Malvik

Det er administrasjonen i Helse Midt-Norge som har bestemt at tilbudet ved Betania Malvik skal legges ned.

Foto: NRK