Krever ni års fengsel for overgrepstiltalt pastor

Aktor la i dag ned påstand om fengsling for det overgrepstiltalte ekteparet. Aktor krever ni års fengsel for pastoren og to års fengsel for hans kone.

Jarle Wikdahl

Aktor Jarle Wikdahl har lagt ned påstand om ni års ubetinget fengsel for pastoren og to år for hans kone.

Foto: Morten Karlsen/NRK

En pastor i Midt-Norge står tiltalt for grove seksuelle overgrep mot døtrene sine da den ene var under 10 år. Sammen med kona er han også tiltalt for mishandling av både døtrene og sønnene sine.

Mener de seksuelle overgrepene er bevisført

Da saken startet mandag, erklærte begge de tiltalte seg ikke skyldig på alle punkter. Likevel legger aktor Jarle Wikdahl ned påstand om ubetinget fengselstraff for begge to.

– Den strenge påstanden mot familiefaren er først og fremst knytta opp mot de seksuelle overgrepene som jeg mener det er ført bevis for. I tillegg kommer tiltalen mot begge foreldrene som går på utøvd vold mot fire av barna i familien. Isolert er også det en alvorlig tiltalepost, sier Wikdahl.

– Ingen medisinske funn peker entydig i retning av at seksuelle overgrep har foregått. Hvor vanskelig har det da vært å bevise nettopp det i denne saken?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på de medisinske funnene. Men de er sammen med forklaringene som er gitt, de sentrale bevisene i saken. Etter min oppfatning er de medisinske funnene med på å understøtte forklaringene, sier Wikdahl.

Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim tinghus

Saken startet i Sør-Trøndelag tingrett denne uka. Fredag la aktor ned påstand om ni års ubetinget fengsel for faren og to år for hans kone.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Han mener også at det er åpenbart at alle handlinger er gjort med forsett, dersom retten finner at de tiltalte har gjort det de er tiltalt for.

Troverdige forklaringer fra barna

Aktor sa i sin prosedyre i Sør-Trøndelag tingrett at han ikke finner noen tegn til at barnas forklaring er oppdiktet. Han mener datterens beskrivelse er veldig detaljert med et barns språk.

Den eldste datteren hadde nettopp fylt 13 år da dommeravhøret fant sted. I avhøret sa hun blant annet at faren hadde sex med henne fordi han ikke ville at hun skulle ha kjæreste så lenge hun var liten.

I avhøret sa datteren også:

– Hvis jeg sa noe til noen, kan pappa slå meg.

Hun skal tidligere ha sagt til sin helsesøster at hun har blitt slått opp til flere ganger daglig og at hun var redd foreldrene sine.

Helsesøsteren til den ene fornærmede jenta i saken sa i retten at jenta selv har uttalt at hun har blitt slått både av foreldrene og av sine brødre opptil flere ganger om dagen.

I tillegg hadde hun vist fram arr på armene sine til helsesøster.

Pastorens forsvarer, Erik Vatne, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient kjenner seg ikke igjen i det bildet som tegnes i retten, sier han.

Krever erstatning til barna

De fire barnas bistandsadvokat, Erik Andreas Lossius Widerøe, sier til NRK at de krever erstatning pålydende 150.000 til hver av de fire barna for volden. I tillegg krever han 250.000 kroner til hver av jentene for de seksuelle overgrepene.

Advokat Erik Andreas Lossius Widerøe og statsadvokat Jarle Wikdahl

Bistandsadvokat Erik Andreas Lossius Widerøe, krever økonomisk oppreisning til barna.

Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK