NRK Meny
Normal

Krever mer forskning på overgrep

Stortingsrepresentant Karianne O. Tung etterlyser mer forskning på behandling av seksuelle overgrep. Det etter at Helse Midt-Norge avviklet traumetilbudet ved Betania Malvik.

Betania-rapport

Gjennom flere år har det vært strid om effektene ved behandlingen gitt av Betania Malvik.

Foto: NRK

Representant i Stortingets helse og omsorgskomite fra Sør-Trøndelag og Arbeiderpartiet, Karianne O. Tung, forteller at det gjennom flere år har vært strid om effektene ved behandlingen gitt av Betania Malvik.

Karianne Tung
Foto: Stortinget.no
– I noen tilfeller har pasienter fått forverret sin sykdomstilstand, mens i andre tilfeller har pasientene opplevd en betydelig forbedring. Dette tydeliggjør både mangfoldet av behandlingsbehov og manglende behandlingstilbud for denne pasientgruppa, sier Tung til NRK.

Store mørketall

Seksuelle overgrep rettet mot barn begått av voksne er et utbredt samfunnsproblem med alvorlige konsekvenser for mange. Det er anslått at ca. 20 prosent av jenter og ti prosent av gutter har opplevd et slikt overgrep før 18-årsalderen.

– Samtidig vet vi også at incest er en stor del av denne problematikken, men at det dessverre er et område med store mørketall, sier Tung.

Internasjonal og norsk forskning er entydig på at incest og seksuelle overgrep har en klar skadelig virkning på ofrene, både under og i lang tid etter overgrepet. Ofrene sliter med en overhyppighet av ulike psykiske plager og et problematisk seksualliv, og trenger ofte støtteterapi og langvarig behandling.

– Det er behov for bred kompetanseheving i spesialhelsetjenesten og økt satsing på forskning, mener Tung.

– Uten nødvendig forskning

I forrige stridsrunde rundt Betania Malviks fremtid i 2010 ble det besluttet å opprette et parallelt tilbud ved St. Olav, avdeling Østmarka, for denne pasientgruppa. Årsaken er at pasientene krever et skreddersydd behandlingsopplegg.

– En måte å bli behandlet på kan være riktig for noen, men ikke for alle, sier Tung.

Hensikten med det parallelle tilbudet på St.Olav var å etablere en følgeforskning av behandlingsopplegget både ved Østmarka og ved Betania Malvik. Det var for å få mer kunnskap om effekten av behandlingsmetoder etter seksuelle overgrep.

– Dessverre er behandlingstilbud etter seksuelle overgrep for lite attraktivt å forske på og det har vært lite oppslutning rundt forskningsprosjektene. Vedtaket fra styret i St. Olavs er således ikke fulgt opp og nødvendig forskning er ikke foretatt, sier Tung.

– Må øke kompetansen

Tung mener det er viktig at seksuelle overgrep som tema får større fokus, både for å hjelpe nåværende pasienter til å leve best mulig med sine traumer, men også for å kunne bruke forskningen til å redusere antall overgrep.

– Saken om Betania Malvik viser at det nå er avgjørende å øke satsingen på forskning knyttet til seksuelle overgrep, styrke behandlingstilbudet for mennesker utsatt for seksuelle overgrep, øke kompetansen knyttet til incest og styrke det polikliniske tilbudet og dagbehandlingstilbudet, sier Tung.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25