NRK Meny
Normal

Krever lovens strengeste straff

Dyrevernalliansen krever lovens strengeste straff på tre års fengsel når ankesaken etter dyretragedien på Jøa skal opp for Frostating lagmannsrett 13. mai.

Døde dyr i fjøset på Jøa

92 døde dyr ble funnet i fjøset på Jøa da politiet kom dit i mars 2015.

Foto: Politiet

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Live Kleveland er kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Foto: I.Linstad Hauge / Dyrevernalliansen

I januar ble en Jøa-bonde i 30-årene dømt til fire måneders fengsel i Namdal tingrett etter å ha sultet i hjel 92 kyr i fjøset sitt i perioden desember 2014 til i mars 2015. Påtalemyndigheten ba om fengsel i ett og et halvt år .

– Altfor lav

– Jeg synes jo straffen var altfor lav, og det samme mener jeg om påstanden fra aktor. Å ta livet av 92 kyr på denne måten er noe av det mest grusomme man kan tenke seg. Da mener vi domstolen må ta i bruk lovens strengeste straff for brudd på dyrevelferdsloven, nemlig tre års fengsel, sier jurist og kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Både politikere, dyrevernere og påtalemyndighet ønsker strengere straffer for brudd på loven om dyrevelferd. Men Kleveland mener domstolene ikke følger opp.

– Saken fra Jøa er jo det verste man kan tenke seg når det gjelder brudd på dyrevelferdsloven. Det er jo bare i teorien mishandlingen av dyr kan bli verre. Derfor håper jeg saken ankes helt inn for Høyesterett slik at vi får en prinsipiell avgjørelse, sier Kleveland.

92 kyr sultet ihjel på Jøa. I januar ble bonden dømt til 3 måneders fengsel. Dyrevernsalliansen mener loven strengeste straff på tre år burde blitt tatt ibruk.

Høyesterett

Per Morten Schjetne

Statsadvokat Per Morten Schjetne skal være aktor når saken går for Frostating lagmannsrett.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Statsadvokat Per Morten Schjetne skal selv føre saken for lagmannsretten 13. mai, og tenker også på at det hele ender i Høyesterett.

– Dette er en sak som fort kan ende i Høyesterett. Vi mener halvannet års straff er passende i denne saken, og det vil også være vår påstand i lagmannsretten, sier Schjetne til Trønder-Avisa.

Men dyrevernsalliansen mener straffen må bli mye strengere.

– Blir ikke maksimalstraffen tatt i bruk i denne saken, må vi bringe loven om dyrevelferd inn for Stortinget igjen, sier Live Kleveland til NRK.

I lagmannsretten er det bare straffeutmålingen som skal vurderes på nytt.

– Sakens faktum er ikke omstridt, og det vil ikke være noen form for bevisførsel i retten. Dette dreier seg konkret om hva som er riktig straffenivå, opplyser Per Morten Schjetne til Trønder-Avisa.