Vil ha millionavtale for vindmøller i Selbu

Politikerne i Selbu krever en avtale om kompensasjon fra Trønderenergi og E.on om de skal få bygge ut vindkraft i kommunen.

Høst i Reinsfjellet, Selbu

Her på Reinsfjellet i Selbu ønsker blant andre E.on å bygge vindmøller. Nå krever kommunen kompensasjon ved ei eventuell utbygging.

Foto: Debbie Taylor Spets

Ordfører (Ap) Bård Langsåvold i Meråker kommune.

Ordfører, Bård Langsåvold, i Meråker kommune sier de også krever millionbeløp ved en eventuell vindkraftutbygging.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Denne uka skal Selbu kommune ha viktige forhandlingsmøter med de to energiselskapene E.on og Trønderenergi.

Dersom selskapene skal bygge ut vindkraft i kommunen, så skal de ha kompensasjon for hele konsesjonsperioden, på 25 år, avtalt på forhånd.

– Vi ønsker en avtale som sikrer oss. Realiteten er at vindkraftverkene vil legge beslag på viktig naturområder, og kraftutbygginga blir synlig både fra hytter og boligfelt. Vi er litt usikre på hvordan framtida for Selbu som hyttekommune vil se ut med ei slik utbygging, sier varaordfører, Per Røsseth, i Selbu.

Vil ikke ta stilling

Kompensasjonen skal være så oversiktlig som mulig. I dag er den knyttet opp mot eiendomsskatt, men usikkerheten rundt skatten gjør at de krever bindende avtale både med E.on og Trønderenergi om et årsbeløp.

Før dette er på plass vil ikke kommunen ta stilling til spørsmålet.

– Kommunen er en av høringsinstansene i denne saken, og det er viktig for oss å få på plass spørsmålet rundt økonomi, sier varaordføreren til NRK.

Krever minst 10 millioner årlig

Selbu har god erfaring med slike avtaler fra før knyttet til vannkraftutbygging, noe som gir kommunen årlige inntekter på mellom 30 og 40 millioner kroner i året.

Kommunen vil ikke tjene like mye på vindkraft, men Røsseth sier de aldri vil godta en kompensasjon på under 10 millioner kroner i året.

– Vi har fått noen tall fra begge selskapene, men vi vet ikke hva årsutbetalingene vil komme på. I tillegg ønsker vi en avtale hvor lokale entreprenører får mulighet til å delta i ei eventuell utbygging, sier han.

Lignende krav i Meråker

Også Meråker kommune vil ha en lignende avtale. Ordføreren sier rett ut at en god avtale er helt avgjørende for om kommunestyret sier ja til utbygging.

– Her er det snakk om millionbeløp hvert år, sier Bård Langsåvold, ordfører i Meråker.

Kommunen krever også penger for å behandle søknaden på grunn av oppbemanning.

– Det er et stort selskap vi forhandler med. De er godt utstyrt med fagfolk, noe som betyr at også vi må oppbemanne, sier han.